top of page

Na koho se obrátit, když si nevíte rady s administrativou?

Pokud tápete v administrativních záležitostech, nevíte si rady s pravidly studijního a zkušebního řádu a dílčími problémy, jež se celkově týkají vašeho studia na pedagogické fakultě, pak se obraťte na svou studijní referentku nebo referenta. Právě oni vám pomohou vyznat se v administrativních náležitostech studia a většinou nejlépe znají odpovědi na všechny vaše otázky obecnějšího charakteru.
S čím vám poradí studijní referentky?

Studijní referentky vám poradí s tím, jak dodržet náležitosti studijního a zkušebního řádu, pomohou vám v orientaci v příslušných formulářích a ustálených postupech při vyřizování žádostí nebo řešení problémů, navedou vás ve Stagu, upřesní náležitosti zadávání kvalifikačních prací nebo závěrečných fází studia.


Pokud máte ale dotaz, který se týká přímo konkrétního obsahu vašeho studia – například obsahu a výuky nějakého předmětu, přesunu v rozvrhu nebo požadavků na zápočet či zkoušku, pak se obraťte na garanty programů nebo předmětů, na své vyučující a nebo na paní sekretářku své katedry. Sekretářky obvykle vědí nejvíce o tom, s kým danou administrativní nebo studijní záležitost na katedře řešit. Referentky a referenti studijního oddělení vám oproti tomu poradí v obecných záležitostech a pravidlech studia a v dílčích administrativních náležitostech.

Pozor na to, odkud čerpáte informace!

Potřebné informace vždy najdete na oficiálních webových stránkách své fakulty nebo na webových stránkách svých kateder. Spíše než je hledat mezi svými spolužáky nebo ve skupinách na sítích, doporučujeme vám obrátit se na studijní oddělení. Jen tam máte jistotu, že je informace skutečně platná.


Různé aktuality nebo upozornění najdete kromě webu fakulty také na našich oficiálních sociálních sítích. Stránku má vaše fakulta na Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube. Také všude tam nás můžete také kontaktovat, rádi vás nasměrujeme. Pamatujte ale na to, že admini stránek na sociálních sítích váš dotaz obvykle pouze tlumočí právě referentkám studijního oddělení. Lepší tedy je kontaktovat studijní oddělení přímo a na adminy sítí se obracet spíše když reagujete na nějaký obsah na sítích, chcete reagovat na nějakou naši událost, rádi byste požádali o sdílené nějaké své aktivity apod.


A kde najdete naše studijní oddělení?

Studijní oddělení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc


Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Libuše Lysáková

libuse.lysakova@upol.cz, 585 635 010


Kontakty podle typu studia:

bakalářské studium

Mgr. Martina Fišerová martina.fiserova@upol.cz, 585 635 014

Ing. Jiří Janošík, jiri.janosik@upol.cz, 585 635 024

Petra Špundová petra.spundova@upol.cz, 585 635 026

Mgr. Eva Švubová eva.svubova@upol.cz, 585 635 029


magisterské a navazující magisterské studium

Pavlína Liendlová pavlina.liendlova@upol.cz, 585 635 027

Mgr. Magda Řezníčková magda.reznickova@upol.cz, 585 635 023

Mgr. Marcela Vlčková marcela.vlckova@upol.cz, 585 635 025

Na webových stránkách PdF UP v sekci Student Administrativa, https://www.pdf.upol.cz/student/administrativa/, jsou jmenovitě uvedeny studijní referentky a referent spolu se studijními programy, které spravují.


Aktuální informace studentům jsou zveřejňovány na této stránce, prosíme vás o její průběžné sledování během celého studia.


Nezapomeňte!

V elektronické komunikaci je povinností studenta používat výhradně školní e-mail (na Portále UP) a uvádět identifikační údaje: jméno, příjmení, ročník, program a formu studia, případně osobní číslo.


Naše milé referentky a referent vás také prosí o laskavé dodržování úředních hodin. V mezičase nelenoší, ale pracují na dalších důležitých úkolech. Na jejich bedrech je nejen starost o vás, prváky, ale také organizace přijímacích zkoušek, jejich administrování, dále příprava dokumentů a spisů na obhajoby a státnice nebo organizování imatrikulací a promocí. Na práci toho mají ještě mnohem víc a dodržováním úředních hodin jim pomůžete vše zvládnout ke spokojenosti všech studentek a studentů.


Úřední hodiny jsou zveřejněny na výše uvedeném odkaze a mohou se v průběhu roku měnit (například o prázdninách nebo v době promocí).


222 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page