top of page

Nejlepší motivací je vidět, jak naše věda opravdu pomáhá lidem

Aktualizováno: 11. 4. 2021

Chtěli, aby jejich vědecké výsledky mohli využívat učitelé, žáci i široká veřejnost. To byla asi největší motivace dvou týmů Pedagogické fakulty UP, která je vedla k přihlášení projektu Proof-of-Concept v rámci programu TA ČR Gama 2. Kam se oba týmy v prvním roce posunuly a čím je projekt Proof-of-Concept a spolupráce s Vědeckotechnickým parkem UP obohatily?První tým vyvíjí Tetrecom. Jde o pomůcku pro logopedy a speciální pedagogy, která včas dokáže vyhodnotit obtíže ve čtení, psaní, počítání a porozumění v rozvoji rané gramotnosti.

„Oproti stávajícím metodám umí Tetrecom okamžitě a cíleně odhalit silné i slabé stránky klientů,“ přiblížila náplň projektu Renata Mlčáková z Ústavu speciálněpedagogických studií. Podle ní prošel projekt za prvních devět měsíců řešení dynamickým vývojem.


„První tři měsíce jsme ověřovali, co pedagogové, logopedi, rodiče a další partneři chtějí. Dostávali jsme od nich cenné informace, které nám pomohly přesně zaměřit projekt. V následujícím půlroce jsme tak mohli nejen vytvořit beta verze softwaru Tetrecom spolupracující s eye tracking zařízením, ale také otestovat více než sedmdesát žáků a získat přes pět set datasetů,“ dodala. Pokrok byl v prvním roce projektu podle ní natolik intenzivní, že o produkt již nyní projevují zájem nejen školy a firmy, ale i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které už dokonce zvažuje podporu pilotního testování.


„Pro nás je však největší motivací to, že pomáháme dětem. Ne teoreticky, ale tváří v tvář, i když je to občas náročné. Díky projektu můžeme dělat, co nás baví a naplňuje,“ dodala Renata Mlčáková.


Druhý vědecký tým pedagogické fakulty se věnuje pedagogům, kteří hledají atraktivní formy výuky. Vyvíjí aplikaci ZEDA, která žáky formou hry motivuje k získávání nových informací přímo ve městě a přírodě.


„Oproti školní výuce přináší aplikace možnost pracovat s moderními trendy vzdělávání a technologiemi, které motivují studenty k seberozvoji. V rámci prvních tří měsíců řešení projektu jsme si upřesnili zadání a navázali spolupráci nutnou pro zdárné dokončení projektu. Pětašedesát škol se chce přímo zapojit do testování. Takový pozitivní ohlas nás mile překvapil a zároveň motivoval pustit se do řešení s mnohem větší vervou,“ uvedl Štefan Chudý z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Oba projekty nacházejí u vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého velkou podporu a podle Vojtecha Regece, proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia, jsou pro fakultu prestižní záležitostí. „Ceníme si každého týmu, který se o projekty TA ČR Gama 2 uchází. Ty úspěšné budeme určitě podporovat v jejich řešení,“ shrnul.


Proof-of-Concept je unikátní typ projektů, který slouží k praktickému ověření, jak na výsledky výzkumu reagují jejich budoucí uživatelé. Podle Petra Kubečky, manažera projektu Gama 2 z Vědeckotechnického parku UP, spočívá řešení těchto projektů v dopracování již probádaných výsledků do podoby akceptovatelné pro uživatele.


„Výhoda spočívá v tom, že finanční zdroje jsou Univerzitě Palackého již přiděleny, a řešení projektů tak může začít prakticky okamžitě po odsouhlasení projektů Radou pro komercializaci, tedy jen pár týdnů po odevzdání přihlášky. Na každém projektu spolupracuje s vědeckým týmem i business developer, který má na starosti správné zacílení na potřeby budoucích uživatelů,“ řekl.


Více informací a podporu k projektům poskytne Filip Auinger z Ústavu pro výzkum a vývoj PdF UP. Projekt lze ještě přihlásit do 11. března 2021. Více informací k přihláškám ZDE.


Text Milada Křížková Hronová, Ondřej Moučka

Foto Ondřej Moučka

Comments


bottom of page