top of page

Nová videa ve znakovce! Pedagogická fakulta se zapojila do dalšího ročníku kampaně #Deafember

Stejně jako v minulých letech se i letos Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zapojuje do kampaně #Deafember. Fakulta se dlouhodobě snaží upozorňovat na problémy osob se sluchovým postižením a tuto komunitu také podporuje. V letošním roce připravili pracovníci fakulty u příležitosti kampaně překlady některých didaktických materiálů do českého znakového jazyka. Vzniklá videa podpoří vzdělávání žáků a žákyň, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk.V rámci letošního Deafemberu je na pedagogické fakultě věnována pozornost především překladům autorských – přímo na pedagogické fakultě vzniklých – metodik a různých výukových materiálů do českého znakového jazyka. Tyto překlady mají formu videí, jež jsou zveřejněna jednak na fakultním YouTube kanálu a jednak přímo na webových stránkách s oblíbenými didaktickými materiály.


Snímek z letního natáčení videí; vlevo Pavel Kučera, vpravo Petra Šobáňová; foto Alžběta Gregorová, 2022Jak upřesňuje garantka projektu Petra Šobáňová, stále není dost výukových materiálů, které by plně zohledňovaly potřeby žáků, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. „Usilujeme proto o to, aby se alespoň většina našich nejzdařilejších digitálních vzdělávacích zdrojů dočkala své verze tlumočené do znakového jazyka. Ochotně nám v tom pomáhá Pavel Kučera, koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami a odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií. Sám dětem se sluchovým postižením dlouhodobě pomáhá nejen jako spolupracovník Centra pro dětský sluch Tamtam, ale i jako herec připravující v České televizi pohádky v českém znakovém jazyce. Naši snahu připravovat materiály ve znakovce podporuje, protože z vlastní zkušeností ví, jak důležité je pro děti komunikovat plnohodnotným komunikačním prostředkem.“


Videa budou volně dostupná všem zájemcům a bude je možné využít jak doma, tak i ve školní výuce.


Tlumočení do znakového jazyka se dočkaly metodiky a materiály vzniklé v rámci projektů Pokreslený sešit, Příběh 17. listopadu a Mezi sebou se zdravíme ahoj! Aneb lekce z české prvouky. Žáci různého věku se tak mohou poučit o dílčích tématech vzdělávacích oborů výtvarná výchova, dějepis nebo člověk a jeho svět. Video ve znakovce vzniklo také k soutěžní přehlídce digitální tvorby dětí a mládeže Be_on_the_Screen.


Pedagogická fakulta podporuje komunitu Neslyšících a připomíná důležitost vzdělávání dětí a mladých lidí se sluchovým postižením v jejich přirozeném jazyce.

Aktuálně vzniklá videa nejsou prvním – a jistě ne posledním – počinem tohoto druhu na PdF UP. Fakultní kanál na YouTube obsahuje hned několik playlistů s videi v českém znakovém jazyce – včetně oblíbeného cyklu základů znakovky „Znakujme spolu!“. Na většině videí vystupuje Pavel Kučera, tlumočník do českého znakového jazyka a akademický pracovník fakulty. Kromě produkce vlastních videomateriálů pedagogická fakulta celoročně spolupracuje s organizací Tichý svět, a to především propagací a zprostředkováváním novinek ze světa neslyšících na fakultním portálu Učitel21. Na vytváření obsahu portálu U21 se kromě toho také podílí i několik bloggerek se sluchovým postižením, jež čtenářům představují vlastní zkušenosti a každodenní radosti a strasti ze života Neslyšících doslova z první ruky.


Kampaň #Deafember, jež probíhá každoročně v měsíci září, má za cíl zviditelnit a podpořit Neslyšící jak v České republice, tak v zahraničí. Většinové společnosti připomíná, že lidé se sluchovým postižením jsou mezi námi, i když je v davu na první pohled možná nepoznáme. To se týká také Univerzity Palackého, kde studuje – s podporou Centra podpory studentů se specifickými potřebami sídlícího na pedagogické fakultě – několik desítek mladých lidí s různým stupněm sluchového postižení. Pedagogická fakulta tak nejen svou účastí na kampani #Deafember, ale i mnoha dalšími aktivitami podporuje komunitu Neslyšících a připomíná důležitost vzdělávání dětí a mladých lidí se sluchovým postižením v jejich přirozeném jazyce.


Videa najdete buď na fakultním YouTube v playlistu Spoty ve znakovém jazyce, nebo přímo na stránkách s materiály. Jejich přehled je zde:


POZVÁNKA NA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU BE ON THE SCREEN

Comments


bottom of page