top of page

Nové Cyrilometodějské centrum přiblíží misi Cyrila a Metoděje a Velkou Moravu

Již 1. září 2022 se v nových prostorách Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra otevírá zajímavá expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti, jež se stane pomyslnou výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky. Zajímavě pojatá prezentace využívající současné přístupy včetně multimediálních prvků – spolu se zajímavými edukačními programy – jistě zaujme také učitele a učitelky.Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum rozsahem prezentovaných nálezů přesahuje hranice regionu a návštěvníkům nabídne tři expozice. Současná expozice Velká Morava otevírá pohled nejen na základy hřbitovního kostela z 9. století, ale i hroby a archeologické nálezy. Dvě nově otevřené expozice Pravěk Uherskohradišťska a Příběh Konstantina a Metoděje představí instalace prezentované moderní formou – interaktivními sály s projekcemi, originály nejvýznamnějších archeologických nálezů či unikátní haptickou (hmatovou) stezkou.


Památník Velké Moravy ve Starém Městě, vybudovaný nad základy první objevené kamenné prokazatelně velkomoravské stavby na našem území – kostela „Na Valách“, je od roku 1969 národní kulturní památkou a je mu tedy ze strany státu a Zlínského kraje věnována zásadní ochrana a péče. Současně je vytvářen prostor pro to, aby nadčasové kulturní a historické hodnoty této lokality byly specifickými muzejními metodami a postupy zpřístupněny nejširším vrstvám společnosti, zejména mladé generaci, jako významný zdroj informací o prvním státním útvaru západních Slovanů – Velké Moravě a jeho vyspělé kultuře.


V letech 2008–2009 byla provedena generální rekonstrukce, již v závěru roku 2009 završila instalace moderní multimediální expozice, která odpovídá současným výstavním trendům a potřebám tuzemských i zahraničních návštěvníků.


Dnem 16. ledna 2010 byl památník opětovně otevřen pro veřejnost. Multimediální expozice využívá dvou desítek figurín v životní velikosti k modelaci výjevů života a práce našich předků na velkomoravském hradisku. Zhlédneme zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů, jež ve Starém Městě probíhají již déle než století. Expozice je založena na příběhu jednoho konkrétního člověka, pojmenovaného archeology Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě „Na Valách“. Příběh je představen v podobě historických dioramat. Ty jsou tvořeny konkrétními postavami v životní velikosti a zachycují základní dějinné okamžiky Velké Moravy, ale také prezentují veškeré životní aktivity obyvatel 9. století. Díky Mojslavovi se návštěvníci dozvědí vše o Velké Moravě, počínaje jeho dětstvím, přijetím mezi bojovníky, až po úmrtí – mimochodem, právě u hrobu bojovníka, který byl v minulosti poblíž základů velkomoravského kostela objeven, bude také celá expozice končit, návštěvníci k hrobu sestoupí a tak se s celým výstavním okruhem rozloučí.


Muzejní expozici doplňuje úvodní film režiséra Rudolfa Chudoby, elektronický průvodce i počítačové animace s tematikou Velké Moravy na dotykových obrazovkách. I díky nim mají návštěvníci možnost se podrobně seznámit s dějinami Velké Moravy, rovněž uvidí 3D modely rekonstruovaných kostelů, opevnění i rozsah někdejšího Veligradu. Nechybí ani prezentace na velké obrazovce, na které jsou představeny osobnosti, které se podílely na archeologických nálezech Velké Moravy, i samotné nálezy. Nepřetržitý provoz Památníku umožní rozšířit programovou nabídku o přednášky pro veřejnost a zejména o výukové programy pro školní mládež a studenty.


V září 2022 tuto nabídku doplní Cyrilometodějské centrum, jež se stane jednou z dominant Starého Města na Uherskohradišťsku. V budoucnu se má stát jedním z hlavních prezentačních center Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje. Ta propojí několik států. Stavba bude proskleným krčkem propojena se současným Památníkem Velké Moravy. Fyzicky jde o přístavbu, která nabídne především moderní stálou expozici Cyrila a Metoděje. Bude interaktivní a kromě klasických exponátů využije také audiovizuální obsah, který návštěvníka provede životem a dílem věrozvěstů.


Nové Cyrilometodějské centrum CMC bude slavnostně otevřeno v září 2022.


Zdroj: Tisková zpráva Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Comments


bottom of page