top of page

Nový Kompetenční rámec absolventa učitelství představuje společnou vizi přípravy budoucích učitelů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo finální verzi Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, na jehož tvorbě se mimo jiné podílela i Pedagogická fakulta UP. Jsme moc rádi, že jsme se na tvorbě tohoto dokumentu mohli podílet a těšíme se na jeho využití v praxi! A věděli jste, že uvnitř naleznete celou řadu fotografií z naší fakulty?Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR. Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent a každá absolventka vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.


Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů a má sloužit k dalšímu zkvalitňování přípravy učitelů v České republice. Právě jasnější vize usnadní a posílí spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů. Dokument má být využíván také formativně přímo ve výuce budoucích učitelů, ať už na fakultě nebo ve školách během pedagogických praxí, kdy s ním mohou pracovat provázející učitelé. Rámec slouží také k podpoře začínajících učitelů v průběhu adaptačního období, kdy spolupracují s uvádějícím učitelem.


Jasnější vize usnadní a posílí spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů.

Ministerstvo s fakultami připravujícími učitele také každý rok vyhodnocuje pomocí dotazníkového šetření s názvem Národní šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a začínajících učitelů, do jaké míry se daří připravovat studenty učitelství v souladu s Rámcem. Fakulty připravující učitele i ministerstvo tak získávají důležitou zpětnou vazbu.


Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství popisuje 18 profesních kompetencí, které rozděluje do šesti oblastí. Jejich přehled naleznete níže.Plný text Kompetenčního rámce naleznete pod odkazem zde.


Již dnes také probíhá Národní konference ke Kompetenčnímu rámci absolventa a absolventky učitelství. Konference se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze, a to v od 10:00 do 16:00 hodin. Více informací včetně programu naleznete na zde.


Zpracováno redakcí U21

Komentáře


bottom of page