top of page

Okénko studentských zástupců ve fakultním senátu

Další příspěvek blogu studentských senátorů se obrací (nejen) na studentky a studenty a informuje je o novinkách z jednání Akademického senátu PdF UP. Jedním z pravidelně projednávaných bodů zasedání je zlepšení komfortu studijního života. Na co se mohou studenti na naší fakultě těšit?Studentská kurie AS PdF UP se na posled­ních zasedáních fakultního senátu zapojila do dalších kroků ke zlepšení komfortu studijního života na fakultě. „S neklidem sledujeme stoupající ceny v menze. Na sená­tu jsme jednali o doplnění další mikrovlnky a ze strany vedení fakulty přišla velmi pozitivní odezva, což nás potěšilo. Děkan i tajemník byli rádi za zájem studentů a slí­bili, že se zázemí doplní. V současné době je ještě debatované její umístění,“ shrnula jednání místopředsedkyně senátu Eliška Šlesingrová.


„Také jsme řešili téma výdejníku vody, který vedení fakulty zavedlo v prostorách poblíž mikrovlnky na zkoušku, zda o něj budou mít studenti zájem. Byli bychom rádi, kdy­by se podařilo rozšíření výdejníku i na jiná místa na fakultě a na jiné fakultní budovy. Poslední zasedání senátu přineslo také pří­znivou odpověď vedení fakulty na otázku možného využití fakultních prostor hlavní budovy, kde se donedávna nacházely včelí úly. Možný vchod by byl přes relaxační míst­nost a podle slov pana tajemníka by se tam měly objevit také stolky a židle k odpočinku. Hodně nás tento vstřícný krok potěšil.


„S neklidem sledujeme stoupající ceny v menze. Na sená­tu jsme jednali o doplnění další mikrovlnky a ze strany vedení fakulty přišla velmi pozitivní odezva, což nás potěšilo. Děkan i tajemník byli rádi za zájem studentů a slí­bili, že se zázemí doplní.“

Jako zástupce senátu jsem také členem pracovní skupiny, která se zabývá úpravou kvalifikač­ní normy ohledně závěrečných prací a členem pracovní skupiny ke zřízení insti­tutu ombudsmana, kde jsem velmi ráda, že se daří podnikat kroky k zavedení tohoto orgánu na PdF UP. Kolegyně Terezka Bezdě­ková také přišla s myšlenkou tvorby šablony pro studenty, kteří píší závěrečnou práci, aby měli již naformátovaný dokument, do kterého by mohli buď přímo vpisovat, anebo podle něhož by si mohli zkontrolovat správnost vlastního naformátování závě­rečné práce. Na toto téma se otevřela živá debata, jsme proto zvědaví, jak to dopadne,“ dodává Eliška Šlesingrová.


Studentská kurie AS PdF UP by velmi oceni­la, pokud byste se jako studenti ozvali se svým názorem na jakékoliv fakultní téma a napsali senátorům třeba na jejich facebookovou stránku.


Studentští senátoři AS PdF UP

162 zobrazení1 komentář

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page