top of page

Ozoboti a rozšířená realita do výuky

Aktualizováno: 4. 3. 2021

Pedagogická fakulta UP získala tříletý projekt s názvem PIGŽU – podpora informační gramotnosti žáků a učitelů. Jeho cílem je vytvořit pestrou paletu digitálních vzdělávacích materiálů, které učitelům a žákům pomohou snadněji využívat informační a komunikační technologie přímo ve školním prostředí.Projekt se orientuje především na využívání nových typů digitálních učebních pomůcek ve výuce, se kterými počítá inovovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Konkrétně jde například o efektivní využívání Bee-Botů a Blue-Botů, Pro-Botů, Ozobotů, ale také i systémů rozšířené a virtuální reality. Hlavním cílem projektu je vytvořit zajímavý vzdělávací obsah, který bude možné využít napříč vyučovacími předměty na prvním i druhém stupni základních škol. Už dnes tak vznikají různé typy úkolů s podpůrnými metodikami, které lze jednoduše stáhnout, vytisknout a ihned používat. Bonusem jsou rovněž videa, která zachycují, jak s úkoly pracovat v praxi.Efektivní používání moderních technologií přináší podle Veroniky Krejčí z katedry českého jazyka a literatury pedagogické fakulty do vzdělávání řadu nových podnětů v podobě aktivizačních stimulů, nových vzdělávacích možností nebo třeba jiných možností práce. „Různé typy robotů, které jsou určeny už pro předškolní vzdělávání a využívají se také na prvním stupni základních škol, například Bee-Boti, Blue-boti, Pro-Boti a podobně, nabízejí obrovskou škálu možností a jsou využitelné v celé řadě vzdělávacích oblastí – například při řešení početních operací v matematice, při procvičování geometrie, při nácviku čtení, při trénování pravopisných jevů v českém jazyce, při rozvoji slovní zásoby a samozřejmě při jakýchkoli činnostech v rámci naučných předmětů,“ uvedla. V projektu koordinuje tvorbu výukových objektů pro první stupeň základních škol.


Projekt cílí i na druhý stupeň základních škol a podle Kamila Kopeckého z Centra PRVoK a katedry českého jazyka pedagogické fakulty se v této části zaměřuje především na aktivní využívání složitějších programovatelných robotických pomůcek – ozobotů. „V projektu vzniká celá řada materiálů právě pro oblíbené ozoboty. Pro pedagogy a žáky jsme například nachystali sady úkolů zaměřených na řešení problémových situací, ke kterým může dojít v reálném světě. Cílem je poté naprogramovat robota tak, aby dokázal danou situaci efektivně vyřešit,“ řekl Kamil Kopecký, který je koordinátorem projektu. S využitím ozobotů se podle něj žáci velmi rychle naučí například i základy programování, které mohou využít v dalších složitějších programovacích jazycích.Projekt PIGŽU se neomezuje pouze na robotické pomůcky a jejich programování, ale zaměřuje se i na aktivní a efektivní využívání nástrojů virtuální a rozšířené reality (AR) ve výuce (a také domácí přípravě žáků). Veronika Krejčí z katedry českého jazyka a literatury pedagogické fakulty, která ve své pedagogické praxi aktivně s rozšířenou realitou pracuje, uvedla, že nástroje rozšířené reality lze využít k vytvoření autentičtějších zážitků. „Dítě si může ‚podržet v ruce‘ bušící srdce, planetu Zemi nebo atom nějakého chemického prvku. Pomocí virtuální reality se žáci mohou dokonce přenést do prostředí, do kterých by nebylo možné se ve skutečnosti dostat, a získat velmi realistické zážitky. Mohou se například procházet po vesmírné stanici ISS, po radiací zamořeném Černobylu nebo si zaplavat v mořských hlubinách s nebezpečnými, nebo dokonce vyhynulými tvory,“ dodala.


V projektu tak vzniká řada virtuálních 3D objektů pro rozšířenou realitu (AR) (především pro systém MergeCube), které lze efektivně – a zcela zdarma – propojit s výukou a domácí přípravou žáků. Již nyní si uživatelé mohou na webu projektu prohlédnout například šroubovici DNA, realistický model zeměkoule a měsíce, případně detailně prozkoumat virtuální motýly, se kterými se mohou setkat v naší přírodě. Množství AR objektů bude postupně rozšiřováno a doplňováno.Detailní informace o projektu a jeho týmu jsou k dispozici ZDE. Na webu lze najít i databázi výukových materiálů a další informace o tom, jak technologie smysluplným a efektivním způsobem využít ve vzdělávání. Projekt je realizován s podporou Evropských strukturálních fondů OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274).


Text (map) foto Repro Žurnál

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page