top of page

Přípravy na hodinu ČJ (1. stupeň ZŠ)

Na této stránce najdete přípravy do hodin českého jazyka převážně pro 2. až 4. ročník. Přípravy jsou rozdělené do kategorií slovní zásoba, tvarosloví, skladba a sloh. U každé kategorie najdete přípravy na vyvození nového učiva i na opakování.

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page