top of page

Příručky pomohou školám se začínajícími učiteli. Připravil je Národní pedagogický institut

Adaptační období je rozhodující etapou, která ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele. Významně působí na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Pravidelná a systematická podpora ve škole pomůže začínajícímu učiteli zorientovat se v roli v učiteli, ztotožnit se s ní, uvědomit si svou vlastní profesní vizi i další směřování.
V rámci projektu SYPO vznikly ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit! následující materiály určené k podpoře nejen začínajících učitelů. V projektu SYPO preferujeme spolupráci v tzv. triádách a pozornost tedy věnujeme nejen podpoře začínajících učitelů, ale také uvádějícím učitelům a členům vedení škol.


Hlavní cíle materiálů:
  • Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli.

  • Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům.

  • Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi.Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů si můžete stáhnout na stránkách SYPO.

  • Příručka pro začínající učitele ZDE

  • Příručka pro uvádějící učitele ZDE

  • Příručka pro vedení školy ZDEText: redakce U21 na základě TZ NPI, obrázky NPI

Comentarios


bottom of page