top of page

Přehled učiva ČJ na 1. stupni

Na této stránce najdete přehled učiva českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ, rozdělený do kategorií hláskosloví, slovní zásoba, tvarosloví, skladba, pravopis a sloh. V každé kategorii potom najdete obsah učiva.

Comments


bottom of page