top of page

Převaha neúčelné a frontální výuky | ČŠI zveřejnila výroční zprávu pro školní rok 2020/2021

Česká školní inspekce realizuje celou řadu šetření, jež se zaměřují na deskripci a analýzy problémů českého vzdělávacího systému. V posledních letech tyto výsledky komunikuje zajímavým způsobem také na svých sociálních sítích, zejména na facebookové stránce a na Twitteru. Data doprovází zajímavými grafy a jinými vizualizacemi, k nimž nabízí také podrobnější studie.


Ke své aktuální výroční zprávě Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 zveřejnila Česká školní inspekce mimo jiné výmluvný graf rozložení četnosti způsobů organizace výuky. Jak je z grafu patrné, v hodinách převažuje neúčelná a frontální výuka na úkor efektivnějších forem výuky, což je nanejvýš alarmující.Česká školní inspekce v souvislosti s tím upozorňuje, že na podporu, respektive nepodporu motivace žáků nemá vliv jen jejich domácí prostředí, ale také podoba vzdělávání. Ve výroční zprávě je mimo jiné možné najít odpověď na to, zda se daří středním školám vytvářet motivující a podnětné prostředí pro úspěšné vzdělávání svých žáků.


Celou výroční zprávu ČŠI naleznete pod odkazem zde.


Zpracováno redakcí na základě výroční zprávy České školní inspekce

Grafika: Česká školní inspekce

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page