top of page

Přihlaste práce svých žáků a žákyň na přehlídku výtvarného projevu!


V únoru se uskuteční Národní kolo mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže | Celostátní přehlídka výtvarných prací Olomouc 2022, na níž se organizačně podílí katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Přihlaste práce svých žáků a žákyň a získejte ocenění a hodnotné dárky!
Česká sekce INSEA ve spolupráci se Základnou umeleckou školou Karola Pádivého v Trenčíně, katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Assisi International School a Fondazione Patrizio Paoletti Per Lo Sviluppo E La Comunicazione zve všechny zájemce k účasti na mezinárodním výstavním projektu.


Milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si pozvat všechny učitele a učitelky výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol a mimoškolních zařízení či edukátorky a edukátory galerií a muzeí k účasti na národním kole mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže. Mezinárodní bienále je organizováno v rámci projektu Erasmus se slovenskými a italskými partnery.

Tématem soutěžní přehlídky je figura, resp. tělo a organizátoři se těší na různá pojetí tohoto tématu, jež rozvinete spolu se svými žákyněmi a žáky. Na přehlídku je možné zaslat jak jednotlivé práce, tak kolekce prací i celé projekty. Počet prací nebo projektů není omezen, z prostorových důvodů však přijímáme pouze dvojrozměrné práce, zejména kresby, malby, grafiku apod.


Tuto základní výzvu aktuálně rozšiřujeme o doplněk v podobě alternativní sekce „Figura 2.0“, v níž jsou vítány i netradiční formáty. Do této spin off sekce cílené na mládež je možno přihlásit projekty překračující hranice klasických médií – práce multimediální, digitální nebo performativní v podobě fotografií, videí, záznamů performance apod. tematicky zaměřené na figuru a tělo. Jako odměnu za oceněná díla této sekce máme připraveny instantní fotoaparáty Fujifilm Instax. Přihlášku a díla v digitální podobě můžete zaslat do 10. 1. 2022.

(Poznámka: do spin off sekce se přihlašujte běžným způsobem, jen do přihlášky uveďte heslo "Figura 2.0".)

Registrovat lze práce dětí a mládeže do 19 let (včetně), vítány jsou také práce tvůrců se speciálními vzdělávacími potřebami. Registrační formuláře s dalšími informacemi najdete zde.

Všechny zaslané práce budou součástí výstavy v barokní budově Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Každý pedagog a kolektiv obdrží diplom, vybrané práce budou po skončení národního kola zaslány na mezinárodní výstavu. Z výstavy vznikne katalog a webová prezentace.


Všichni zájemci o účast na soutěžní přehlídce mohou své projekty a práce dětí a mládeže přihlašovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách České sekce INSEA. Samotné kolekce prací je třeba opatřit doprovodným štítkem s údaji o práci či projektu. Práce je možné zaslat poštou nebo osobně přinést a odevzdat na vrátnici Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

Práce, jež postoupí do mezinárodního výběru, se nevracejí, ostatní práce si mohou pedagogové osobně vyzvednout po skončení výstavy.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE: DO 31. 12. 2021


PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SPIN OFF SEKCE FIGURA 2.0: DO 10. 1. 2022


DODÁNÍ PRACÍ NA MÍSTO KONÁNÍ: DO 10. 1. 2022


ZAHÁJENÍ NÁRODNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY: V ÚNORU 2022 (BUDE UPŘESNĚNO PODLE AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACE)


Pokud to epidemická situace dovolí, výstava bude zahájena vernisáží a pedagogům a žákům nabídneme kulturní program. Ocenění účastníci získají hodnotné ceny, pedagogům nabídneme zdarma knižní tituly z produkce České sekce INSEA a KVV PdF UP v Olomouci a další dárky.


Celostátní přehlídka výtvarných prací účastníků Národního kola mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže bude trvat cca jeden měsíc, poté vybrané práce poputují na Slovensko, kde se v dubnu uskuteční výstava mezinárodní.


Místo konání:

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (konvikt)

Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: Petra Šobáňová; petra.sobanova(a)upol.cz


Těšíme se na vaši účast!

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page