top of page

Pedagogická fakulta pracuje na prestižním projektu Digitální akademie

Aktualizováno: 27. 10. 2022

Budoucí učitelé, učitelé v praxi i další odborníci, kteří se podílejí na vzdělávání. Těch všech se týká prestižní evropský projekt Digitální akademie. Jeho cílem je pomoc v přípravě budoucích učitelů a v jejich přechodu do praxe. Pedagogická fakulta UP se projektu účastní jako jediná česká univerzita.V mezinárodní výzvě uspěla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a stala se tak jediným českým zástupcem v prestižním projektu, který se zaměřuje na odbornou přípravu studentů učitelství a učitelů z praxe. Hlavním garantem projektu, jehož koncept je postavený na digitálních akademiích, je Aliance univerzit ve Španělsku a v Latinské Americe.


„Jedná se o velmi zajímavé téma, které hýbe také českou společností. Školám je často vytýkáno, že učitelé nejsou dostatečně připraveni na praxi, že je na jedné straně skvělé, že znají teorii, na druhou stranu je problém tuto teorii aplikovat do praxe. Vnímáme, že je v České republice vyvíjen velký tlak na přípravu učitele, lidé v tomto projektu se snaží hledat řešení. Digitální akademie je platforma pro všechny, tedy pro učitele, kteří jsou v přípravě, v praxi, i pro všechny odborníky, kteří se podílejí na vzdělávání a chtějí nějak přispět k jeho rozvoji,“ uvedl Jiří Kropáč, garant za PdF UP z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


„Zástupci každého státu sdělují ostatním, co v dané oblasti v jejich zemi funguje, co ne, všichni se tak mohou poučit navzájem. Například v České republice nemáme zakotvený mentoring. Pustíme učitele z pedagogické fakulty a tím máme vlastně hotovo.“

S konkrétními rámcovými cíli projektu se jeho řešitelé seznámili v květnu při online prezentaci, osobně se reprezentanti škol sešli v září ve španělském Santanderu.


„Zástupci každého státu sdělují ostatním, co v dané oblasti v jejich zemi funguje, co ne, všichni se tak mohou poučit navzájem. Například v České republice nemáme zakotvený mentoring. Vedení učitelů, kteří ze školy přijdou do praxe. Pustíme je z pedagogické fakulty a tím máme vlastně hotovo. Třeba ve Španělsku je to ale jiné. V této zemi musí učitel projít cvičným týdnem, a pokud vše ve škole nefunguje, jak má, nabízí se podpůrný mentoring,“ popsal jednu z rozdílných praxí dvou zemí Jiří Kropáč. Společně s ním už řešitelé projektu pracovali například na analýze potřeb, na tom, co vzdělávací systémy jednotlivých zemí mají společné, co je rozděluje, jaké z nich vyplývají hrozby a naopak co vnímají pro společnost jako potřebné.


„Je však těžké vzdělávací systémy srovnávat, protože každý z nich je jinak legislativně ukotven. Naší snahou je soustředit se na osobnost učitele a na jeho přechod do praxe. Soustředíme se na jeho přerod v učitele jako takového,“ doplnil Jiří Kropáč.


Projektu se společně s akademiky z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, především z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, který je v tomto projektu expertním garantem kvalitní metodiky a profesního rozvoje při samotné tranzici budoucích učitelů, účastní i přední experti University of Limerick (Irsko), AP Hogeschool Antwerpen (Belgie), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polsko), el Centro de Formación del Profesorado de Segovia (Španělsko), la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (Polsko) a la Asociación de Docentes Europeos (ATTEE).


„Naší snahou je soustředit se na osobnost učitele a na jeho přechod do praxe. Soustředíme se na jeho přerod v učitele jako takového.“

Projekt Digitální akademie má podle Jiřího Kropáče velký přínos v propojování praktického dopadu na společenskou uplatnitelnost studentů učitelství a přidružených disciplín, které vyžadují různé legislativní nároky pro výkon povolání ve školské praxi.


„Šíření příkladů dobré praxe není pouze o pasivní transmisi informačního balastu, nýbrž o vzájemném pochopení významu tranzice v práci učitele při jeho zrodu. To je přesně to, co naši studenti v přípravě vyžadují, stejně tak učitelé v praxi ve školských zařízeních. Problémy v přípravě rezonují celosvětově. Výsledkem nemusí být jejich přehlížení, ale snaha o expertní řešení a opatření, a to s významem pro zlepšovaní praktického uplatnění v celospolečenském měřítku profesní přípravy učitelských aprobací napříč Evropskou unií skrze připravovanou platformu Digitálních akademií,“ upřesnil Jiří Kropáč. Z výstupů projektu se podle něj mohou těšit na vzájemné propojování profesních kompetencí, které jsou pro formování učitelské profesní identity v 21. století důležité a nezbytné, učitelé v přípravě i učitelé v praxi.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page