top of page

Perzekvované Vánoce

V dnešním příspěvku našeho bloggera Hana Snow se vrátíme k tématu Vánoc. Jaký má názor čínská vláda na slavení Vánoc a jaký je vlastně život křesťanů v Číně? Autor upozorňuje na různé formy perzekuce, které čínští křesťané zažívají, a zároveň se zamýšlí nad ideologickou výchovou v Číně v obecné rovině.(pozn.: Autor Han Snow by rád uvedl, že sám křesťanem není, ani se nenarodil do křesťanské rodiny. Smyslem tohoto článku je pouze vyjádření názoru na dnešní čínskou společnost.) 


Není žádnou novinkou, že čínská vláda potlačuje slavení Vánoc. Perzekuce náboženských skupin má své kořeny v začátcích 20. století. Jakmile se Komunistická strany Číny chopila vlády, již v prvních dnech po založení Čínské lidové republiky přijala řadu opatření vedoucích k upevnění své moci ve společnosti. Potlačení náboženských skupin bylo jedním z těchto opatření.


Náboženskou perzekucí jsou v Číně zasaženy různé denominace, včetně katolicismu. Tyto společenské perzekuce jsou promyšleny do nejmenších detailů. 

 

Během posledních Vánoc kontrolovali někteří čínští učitelé, jestli student nenosí do školy jablka (v Číně existuje zvyk dávat během Vánoc jablko, které pro Číňany symbolizuje mír. Pokud někteří student jablko donesli, dostalo se jim od učitelů kritiky.Na internetu koluje video, ve kterém se učitel ptá dětí ve třídě: „Co je 24. prosince za den?” Děti odpovídají: „Štědrý večer.“ Dále se ptá: „Co je 25. prosince za den?“ Děti odpovídají: „Boží hod.“ Poté se ptá: „Co je 25. prosince za den?“ A děti mlčí, načež učitel rozzlobeně odpoví: „Pamatujete si cizí svátek, ale nepamatujete si datum narození Velkého Mao Ce-tunga?“ Děti pořád mlčí, a učitel je začne poučovat, že by neměli slavit cizí svátky, ale výročí narození Mao Ce-tunga. „Souhlasíte?“ „Dobře,“ odpovídají děti.

 

Názor autora na ideologickou výchovu v Číně


V čínském vzdělávacím systému jsou hodiny ideologické a politické výchovy v každém ročníku, od základní školy po univerzitu. Cílem výuky marxismu, myšlenek Mao Ce-tunga a socialistických hodnot je formovat politické myšlení studentů a přesvědčit je, aby uvěřili ideologii Komunistické strany. Můj osobní názor je jasný, jedná se o naprosto zpátečnickou výchovu.


Od roku 2014 začala čínská vláda strhávat kříže a pálit Bible. Od té doby proběhlo mnoho konfliktů mezi policií a věřícími různých denominací. Incidenty, při kterých vláda nechá srovnat kostel se zemí, protože členové církve odmítají odstranit kříž, nejsou v Číně ojedinělé.


 

Jak autor interpretuje pozici represe ze strany čínské vlády


Většina náboženských skupin, které jsou perzekvovány čínskou vládou, jsou skupiny s určitou velikostí věřících. Hlavním účelem útoku na tyto skupiny je zničit jejich jednotu. Komunistická strana vždy zdůrazňovala absolutní moc vedení strany nad společností. Nezávislost náboženských skupin může být potlačována, jelikož je vnímána jako nebezpečí pro komunistickou stranu. Čínská vláda není ze své podstaty schopna akceptovat jakoukoliv organizaci nebo jednotlivce se silnou společenskou soudržností.

 

Článek 36 čínské ústavy: Občané Čínské lidové republiky mají svobodu náboženského vyznání. Žádný státní orgán, společenské skupiny nebo jednotlivec nesmí nutit občany, aby věřili či nevěřili v určité náboženství, ani nesmí diskriminovat věřící nebo nevěřící občany. Stát chrání běžné náboženské aktivity. Náboženství nesmí být používáno k aktivitám, které narušují společenský řád, poškozují zdraví občanů, nebo znemožňují vzdělávací aktivity.

 

Jak pohlížet na právní stát v Číně: Existuje příliš mnoho důkazů, které dokazují, že Čína není zemí práva. Právo je nástroj vlády. Číňané tomu říkají "váza"; může být nebo nemusí být vystavena, podle toho, jestli je potřeba.


Například, čínští věřící se postavili proti odstranění křížů, a policii řekli, že jejich víra je chráněna článkem 36 ústavy. V důsledku toho jsou dnes v Číně málokdy vidět kříže, a málokdy je vidět, že se někdo hádá s policií.


Kostel v okrese Jüan-jang ve měste Sin-siang v provinci Che-nan byl srovnán se zemí, protože místní pastor se postavil proti sinizaci

Dne 6. prosince 2019 bylo na všech cestách vedoucích ke kostelu vyhlášeno stanné právo. Více než 300 příslušníků policie a vedení města toto území hlídalo, aby se tam nikdo nemohl vydat. Policisté v civilu hlídali také nedaleké obchody a obytné budovy, fotografování bylo zakázáno. Ve čtyři hodiny odpoledne, kdy členové místní vlády místo opustili, zůstaly z kostela pouze zdi.


Jak bude vypadat situace ostatních náboženských komunit? Při bohoslužbě v kostele se říká: „Poslouchejte a následujte stranu. Slavíme 97. výročí Komunistické strany Číny.“Autor:Han Snow

Foto: archiv autora

Překladatelka: Kamila Liedermannová

Comments


bottom of page