top of page

Pomůcky pro ČJ

Pomůcky mají ve výuce dětí své nezastupitelné místo. Naplňují zásadu názornosti důležitou zvláště u dětí mladšího školního věku, které pracují spíše s konkrétním myšlením. Pomůcky nám pomáhají také s naplňováním principu multisenzoriálního učení využívající zapojení více smyslů do učení, díky čemuž si vstřebávané informace rychleji zapamatujeme, z paměti si je lépe vybavujeme a také si je déle v paměti udržíme. Práce s pomůckami je pro děti motivující a aktivizují je ke vzdělávání. Díky nim dokážeme dětem vytvořit prostředí, v němž budou ve vyučovacím procesu aktivnější a samostatnější, čímž vytváříme předpoklad pro další sebevzdělávání. Pod jednotlivými odkazy najdete pomůcky vytvořené studenty a studentkami učitelství pro 1. stupeň:

106 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page