top of page

Pomoz mi, abych to dokázal sám... | Pozvánka na přednášku s diskusí

Přednáška zkušené pedagožky Marty Mastrákové o výtvarné výchově, tvůrčím myšlení dětí a Montessori 25. 5. 2021 v 17 hod. na platformě ZoomPedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve všechny zájemce na přednášku Mgr. Marty Mastrákové, zkušené pedagožky, jež se věnuje výuce výtvarné výchovy na ZUŠ. Během přednášky konané 25. 5. 2021 v 17 hod. na platformě Zoom Marta Mastráková pohovoří o svých pedagogických zkušenostech a bude prezentovat ukázky vlastní práce s dětmi. Zaměří se na představení východisek a principů Montessori pedagogiky a na způsoby jejich aplikace do vlastního pedagogického působení. Akce se uskuteční v rámci Dnů vědy a umění 2021, přednáška bude doplněna diskusí, již bude moderovat Petra Šobáňová. Akce je pro studenty a přátele Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ZDARMA na platformě Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93270554579O Martě Mastrákové


S dětmi pracuje nepřetržitě od svých 15 let, svou praxi započala péčí o dětský turistický „pionýrský“ oddíl, kterému se věnovala po celou dobu studia SŠ. Pedagogickou praxi zahájila na vesnické škole, kde učila hned po maturitě – ještě bez aprobace. Poté studovala jednooborové učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na PdF UP. Už při studiu působila na ZUŠ, kde zakotvila i po absolutoriu. Střídavě působila ve dvou ZUŠ organizačně odlišného typu, kromě toho se dlouhodobě věnovala prázdninové práci v tradiční keramické dílně v Řecku a výuce točení na kruhu v prostředí, kde se řemeslo dědilo 100 let z generace na generaci. Během mateřského období vedla keramický kroužek při DDM a při ZŠ Stupkova. Má dlouhodobý vztah k Montessori pedagogice, absolvovala kurzy Montessori pedagogiky pro věk 0–6 let (v mateřském období), prvky Montessori uplatňuje ve své praxi – a kromě toho je správkyní a administrátorkou velké facebookové skupiny s tímto zaměřením. Tato rodičovsko-pedagogická skupina je i podle oficiálních Montessori institucí na FB jedinečná. Během posledního školního roku – jako všichni ostatní kantoři – získala Marta Mastráková hojné zkušenosti s různými způsoby distanční výuky.


Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page