top of page

Pozvánka na konferenci EME 2023

Zveme vás na 27. mezinárodní vědeckou konferenci EME 2023 „Výzvy primárního vzdělávání v matematice jako součást učitelství pro 21. století“, kterou pořádá katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.Konference se bude konat pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vojtecha Regece a jejím cílem je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a v pregraduální přípravě budoucích učitelů pro 1. stupeň základních škol.


Konference bude zahájena v aule Pedagogické fakulty UP 19. dubna 2023 v 13:00 hodin a další jednání v sekcích budou probíhat 20.–21. dubna 2023 v prostorách katedry matematiky PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc. Účastníci bez příspěvku se mohou registrovat do 16. dubna 2023. Jednacími jazyky konference jsou angličtina, čeština, slovenština a polština.


Hlavní témata konference:

  • Cíle primárního vzdělávání matematice v 21. století

  • Vzdělávání a rozvoj osobnosti učitele 21. století

  • Metody a pomůcky ve výuce matematiky v 21. století

  • Matematická a digitální gramotnost učitele a žáka v 21. století

Bližší informace ke konferenci Výzvy primárního vzdělávání v matematice jako součást učitelství pro 21. století naleznete na jejím webu. Zde také bude 14. dubna 2023 zveřejněn program.


Text: redakce U21

Foto: Lukáš Blokša

Commentaires


bottom of page