top of page

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Vás srdečně zve na 18. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Letošní konference nese název „Trends in Teachers' Education in the Mirror of Today's Society“ a uskuteční se ve dnech 8.–9. listopadu 2022 na půdě Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí v Olomouci.První den konference již tradičně nabídne dopolední plenární jednání, na němž své přednášky pronesou zajímaví hosté, a odpolední tematicky zaměřené posterové sekce, které poskytnou prostor pro prezentace samotných doktorandů. Konference je otevřena všem studentům DSP v prezenční i kombinované formě studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi studenty doktorského studia, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.


Druhý den konference proběhnou přednášky a workshopy v garanci Národního pedagogického institutu ČR a Asociace sociálních pedagogů. Na konferenci studentů DSP naváže od 9. do 11. listopadu 2022 závěrečná konference projektu WAWE-IT.

Podrobné informace včetně možnosti registrace naleznete zde.


Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Comments


bottom of page