top of page

Umění pro konkrétní místo | Video zachycuje práce studentek a studentů pod širým nebem

Aktualizováno: 1. 6. 2023

Dne 10. května 2023 proběhla akce Terénní výzkum – výstava studentek a studentů předmětu Ateliér kresby 2. Jednalo se o devatenáct uměleckých projektů zasazených do veřejného prostoru města Olomouce. Během vernisážové procházky obešli návštěvníci jednotlivé instalace a poslechli si průvodní slova autorů.Projekt Terénní výzkum vznikl v rámci předmětu Ateliér kresby 2 na katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty UP. Představuje způsob, jak propojit univerzitu s Olomoucí a místními obyvateli. Cílem předmětu je prezentovat uměleckou práci studentek a studentů mimo univerzitní půdu, ve veřejném prostoru města. V rámci předmětu pracovali studentky a studenti na vlastních uměleckých projektech, které následně instalovali ve veřejném prostoru města na místech podle vlastního výběru.


Samotné projekty často vznikaly již pro konkrétní místo, pracovaly s jeho charakterem, dokreslovaly jeho atmosféru nebo připomínaly jeho historii. Podoba výstavních projektů byla opravdu různorodá. Každý ze zúčastněných autorek a autorů pracoval způsobem, který je mu nejvíce vlastní. Kromě prací kresebného charakteru byly v instalacích zastoupeny také fotografie, malby, objekty z nejrůznějších materiálu i projekty konceptuálního a performativního charakteru.Samotná výstava proběhla ve středu 10. května 2023. Po slavnostním zahájení v atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci se návštěvníci spolu s vystavujícími vydali na vernisážovou procházku po všech devatenácti uměleckých instalacích. Celá procházka trvala přes čtyři hodiny a návštěvníky zavedla do nejrůznějších koutů města, například do botanické zahrady přírodovědecké fakulty, parků, k vitríně Praktik a vitríně Kina Metropol, výlohy Flop Shopu, záhonku ve Smetanových sadech, hudebnímu altánu v Bezručových sadech, do Cikánské branky, do kavárny Sophie's, na Václavské náměstí a náměstí Hrdinů a podobně.


U každého díla proběhlo představení práce samotnými autorkami a autory. Během procházky se počet návštěvníků měnil, dohromady akci navštívilo přes sedmdesát lidí z řad studentů i veřejnosti. Některé z instalací zůstanou na místech po delší časový úsek, náhodnému kolemjdoucímu tak připraví nečekaný zážitek, tedy setkání s uměleckým dílem mimo galerijní prostor. Pro studentky a studenty šlo o cennou, mnohdy první, zkušenost s instalací a prezentací vlastní umělecké práce.


Text: Jitka Králová

Foto: Alžběta Gregorová

Video: Nakamerô
Comments


bottom of page