top of page

Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Tentokrát se podíváme na knihu Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století od Jiřího Kropáče z ústavu pedagogiky a sociálních studií. Čtenáři v této knize naleznou celou řadu témat z praxe, jak doplnil i sám autor: „Oceněná publikace se zaměřuje na aktuální právní výzvy pro učitele 21. století, které regulativně dopadají nejenom na učitele a jeho práci v digitálním a virtualizovaném prostředí aplikací, sítí a kyberprostoru. Nároky na učitele a nové požadavky na opatření kyberprostoru postihují aktuálně všechny odvětví. Učitelé, rodiče a další zájemci se mohou seznámit s tématy napříč spektrem právních výzev, ve kterých jsou zahrnuty otázky v oblasti zpracovávání autorského zákona, osobních údajů a jejich zpracovávání, neopomíjí otázky hate-speech a difamační rétoriku v kategorizaci trestního zákona aj.“


Publikace je určena nejen učitelům, ale i široké veřejnosti, například rodičům. „Kniha je připravena jak pro učitele, tak i pro běžné laiky z řad rodičů, a to tak, aby poutavě provázela čtenáře aktuálními výzvami, které současně kyberprostor ve výchově a vzdělávání z pohledu právních otázek přináší. Reflektuje také aktuální poznatky a zdůrazňuje hraniční právní otázky a jednání na potřebu systematické průpravy učitelů ve vybraných oblastech právního minima na učitelskou profesi v budoucnu,“ uzavřel Kropáč.


Představovaná kniha byla zdarma doručována učitelům i ředitelům škol v České republice a bohužel je neprodejná; zde si ale můžete prohlédnout obsah knihy.


Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Comments


bottom of page