top of page

Pracovní vyučování na základních školách se mění – nově technika zaujme i děvčata

Aktualizováno: 17. 3. 2021

Vzdělávání na základních školách se inovuje a výjimkou není ani pracovní vyučování. To je stále častěji označováno jako technika a praktické činnosti. Nepřehlédnutelný je vyšší důraz na rozvoj zručnosti a technické tvořivosti ve spojení s technickým myšlením. Nová koncepce, kterou připravilo ministerstvo školství, počítá s intenzivnějším vtažením děvčat do procesu učení, a to formou zážitkového vzdělávání a s využitím badatelsky orientované výuky.


Na inovacích rámcových vzdělávacích programů (dříve učebních osnov) se velmi intenzivně podílí olomoucká pedagogická fakulta. Návrh nové koncepce spoluvytvářel přímo vedoucí katedry technické a informační výchovy doc. Jiří Dostál, který je v současnosti na ministerstvu členem řídícího výboru pokusného ověřování nově pojaté výuky. Jak sám uvádí, „učivo v osnovách je třeba zredukovat tak, aby bylo možné rozvíjet klíčové kompetence“. Dodává, „žáci nemohou být chodícími encyklopediemi, ale musí získat dovednosti využitelné v běžném životě, i při dalším profesně zaměřeném studiu“. Změny se neuskuteční samy, a proto byl vytvořen tzv. TechnoMet, což je databáze metodických námětů pro učitele. Ti jsou totiž klíčovými hráči při provádění změn, nicméně potřebují inspiraci pro plánování zábavných a zároveň žáka rozvíjejících učebních aktivit.


S tím souvisí i příprava učitelů základních škol na Pedagogické fakultě UP, která v nedávné době prošla radikální změnou. Konkrétně se jedná o bakalářský studijní program Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání. Byly posíleny prakticky zaměřené předměty, a ty teoretické více navázány na potřeby školské praxe. Modernizací prošly též laboratoře a dílny, které jsou v evropském měřítku unikátní.


Případní zájemci o studium se mohou více informací dovědět prostřednictvím videoklipu nebo webu katedry.


Text RNDr. Miroslav Janu, Ph.D., foto archiv katedry KTEIV PdF UP

22 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page