top of page

Proč pěstovat vizuální gramotnost žáků?

Video Petry Šobáňové z výuky didaktiky výtvarné výchovy nabízí vysvětlení pojmu vizuální gramotnost a zamyšlení o manipulativním potenciálu vizuality a současných pokročilých technologií.
Přednáška Petry Šobáňové vznikla pro potřeby předmětu didaktika výtvarné výchovy a připomíná, že výtvarná výchova je úzce spojena s uměním, tvorbou, kreativitou, ale i se smyslovým vnímáním, zejména zrakovým, a vůbec s vizualitou.


Nabízí zamyšlení nad tím, proč je důležité tento aspekt zohledňovat ve výuce, a nad různými typy vizuality, jež nás v současnosti atakují a formují. Petra Šobáňová ukazuje, co může znamenat pojem vidění, a pokusí se vymezit cíle vizuální gramotnosti. Objasněn bude rovněž její záběr a její místo mezi ostatními cíli a obsahy současné výtvarné výchovy.


Přednáška nabízí také vysvětlení toho, co znamená dívat se, a připomíná vztah mezi viděním a myšlením nebo specifika lidského zrakové vnímání a organizace zrakových počitků.


Comments


bottom of page