top of page

Prožitkovým zpíváním k poznání sebe sama a k vyjadřování emocí

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci probíhá v rámci letní kampaně série prožitkových workshopů z cyklu „Pečuji o sebe“. Celá letní kampaň je zaměřena na wellbeing, duševní zdraví a techniky expresivních terapií.Jedním z již realizovaných výstupů byl workshop terapeutky Zuzany Vlčinské s názvem Prožitkové zpívání, který proběhl v prostoru Pedagogické fakulty UP dne 18. srpna 2022. Účastníci se pod vedením zkušené lektorky učili pracovat s vlastním hlasem a s jeho pomocí dát volný průběh vlastním emocím.


„Problematika duševního zdraví a wellbeingu je dnes velmi aktuální a je důležité učit se technikám, které nám mohou pomoci zpracovávat naše emoce, starosti nebo stres. Dvojnásob je to důležité pro učitele, a proto jsme také cyklus workshopů ‚Pečuji o sebe‘ připravili. Je to nejen bonus pro naše zaměstnance a studenty, ale také možnost dalšího vzdělávání budoucích učitelů a našich partnerů, kteří již v pedagogické praxi působí,“ představila důvody realizace letní kampaně proděkanka pro vnější vztahy a inovace a hlavní organizátorka Petra Šobáňová.


Samotný celodenní workshop byl rozdělen do několika fází. Lektorka akci zahájila relaxačními technikami, jejichž cílem bylo uvolnit účastníky a zbavit je zábran v používání hlasu (jak sama Zuzana Vlčinská upozornila, ve společnosti existuje mnoho pravidel, která nám znemožňují přirozené používání hlasu – neustále se kontrolujeme, snažíme se, aby naše zvuky byly „krásné“, společensky přijatelné, bojíme se zpívat, protože to „neumíme“, nevěříme si; naopak malé děti pláčem nebo broukáním bezprostředně vyjadřují své stavy a emoce, a tím se „ošetřují“).


Následně si účastníci mohli vyzkoušet techniku založenou na vyrážení hlásek, a tím sledovat tělesné vjemy, jež jsou zvuky vyvolány. Celý kolektiv se pak pomocí práce s melodií autentické lidové písně postupně propracoval až ke společnému dvojhlasnému zpěvu v pohybu a skupinové interakci – každá z fází je spojena s reflektováním emocí ve vztahu ke zvuku, melodii a tělu.


„Prožitkové zpívání pod vedením terapeutky Zuzany Vlčinské znamenalo projít cestou od uvolnění prostřednictvím vzdechů, vyrážených hlásek a neartikulovaných zvuků až po hluboké prožívání společného zpěvu slok několika starých lidových písní. Vše ve skupinové dynamice, díky níž jsme svými hlasy vypovídali o svém nitru, ale také pečovali o ty druhé. Ze závěrečné reflexe mi utkvěla jedna z výpovědí: ‚přišla jsem rozlámaná do několika kusů, domů teď odcházím jako jedna‘. Přesně to je síla umělecké exprese, která nám dává prožít plnost a hloubku vlastní existence,“ doplnila vlastní zážitky z workshopu Petra Šobáňová.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

67 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page