top of page

Prozkoumejme lidské tělo s dětmi na základní škole – kreativní a moderní metody výuky

Letošní ročník studentské soutěžní konference Mozaika poznání je sice už za námi, čekání na další ročník ale zkrátíme představením vybraných oceněných příspěvků s jejich autory a autorkami! Tento volný cyklus zahájí Sára Benáková z katedry primární a preprimární pedagogiky.


Jmenuji se Sára Benáková, je mi 22 let a před rokem jsem úspěšně absolvovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli. Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Již během svého studia na VOŠ jsem připravovala různé projekty, kterými jsem žákům chtěla usnadnit nebo obohatit výuku. Můj zájem o vyučování na základní škole vyústil v to, že jsem v současné době studentkou 1. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UP. Svým článkem bych vám ráda představila jeden z mých projektů, který byl zároveň mou absolventskou prací, pojednávající o netradičních způsobech výuky lidského těla.


Projekt jsem vedla na Základní škole Resslova v Hlinsku a mým cílem bylo seznámit 20 žáků páté třídy s fungováním lidského těla. Během jednoho měsíce jsme společně objevovali, jak vypadají a pracují orgány dutiny hrudní a břišní. Detailně jsme se zabývali dýchacím, oběhovým, trávicím a vylučovacím systémem. Vypracovala jsem nové možnosti, jak vést výuku kreativním a netradičním způsobem prostřednictvím moderních didaktických metod, praktických činností nebo vlastnoručně vyrobených didaktických pomůcek.


Materiály a koncept výuky jsem připravovala sama s pomocí nejnovějších zdrojů pojednávajících o dané tematice. Pro potřeby výuky jsem uháčkovala modely orgánů lidského těla (viz Obrázek A) a sepsala a ilustrovala osmnáctistránkový pracovní sešit. Uháčkované modely žákům přiblížily velikost, tvar a lokalizaci orgánů v těle. V pracovním sešitě si mohli vyplnit různá cvičení (vyhledávání informací v textu, křížovky, osmisměrky, aj.), která podporovala a rozvíjela jejich matematické dovednosti, kritické myšlení nebo orientační schopnosti. Zároveň po každém tematickém celku následovalo podrobné opakování učiva.


Samotná hodina pak obvykle probíhala tak, že jsem nejprve žáky za doprovodu vlastní prezentace stručně seznámila s daným orgánem. Poté žáci měli možnost o orgánu společně diskutovat a na bázi volných asociací a metody brainstormingu následně doplňovali informace. Důraz jsem přitom kladla na rozvoj vyjadřovacích schopností žáků, ale také i na schopnost spolupracovat a vzájemně se respektovat. Kromě teoretické části hodiny si žáci mohli vyzkoušet i celou řadu praktických činností.


Žáci měli jednotlivá témata doplněna o ukázku jednoduchých pokusů demonstrujících funkci orgánů (např. funkce srdce jako pumpy), dále se mohli zapojit do pitvy skutečných prasečích orgánů (prasečího srdce, ledvin a plic) nebo pozorovat jejich mikroskopickou stavbu. Žáci tak mohli například objevit souvislost mezi mikroskopickou strukturou plicní tkáně a vlastností plic plovat na vodní hladině. Během vyučování se mimo jiné seznámili s ovládáním mikroskopu nebo s poslechem vlastního srdce a plic pomocí lékařského fonendoskopu.Součástí vyučování byly také i výtvarné činnosti, během kterých si žáci vyzkoušeli řadu netradičních technik. Jednou z nich byla metoda kašírování, pomocí níž vyrobili reliéfy orgánů, které pak vybarvili a poskládali do lidského těla. Žáci si tak mohli vytvořit vlastní představu o složitosti uspořádání daného orgánu. Kromě výtvarných činností byly do hodin zařazeny i pohybové aktivity, které byly tematicky spojené s výukou, jako bylo například měření tepové frekvence před a po fyzické zátěži.


V rámci svého projektu jsem navrhla nové postupy pro výuku vybraných orgánových systémů lidského těla, využívající vlastní didaktické pomůcky, experimenty, prasečí orgány, výtvarné činnosti a další metody. Jednotlivé postupy jsem zpracovala do standardizované formy a v červnu 2023 je úspěšně obhájila jako absolventskou práci. Dále jsem je prezentovala jako přednášku na studentské konferenci Mozaika poznání pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V současné chvíli uvažuji o možnosti výzkumné spolupráce a v budoucnu bych se ráda i nadále věnovala vývoji a přípravě nových didaktických pomůcek a moderních výukových metod.


Sára Benáková

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page