top of page

První cenu v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni získalo E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého zvítězil v soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Soutěž každoročně pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.I v letošním roce se v rámci Národních dnů prevence uskutečnila soutěž o Nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) a Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. V soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023, jejímž tématem byla prevence kybernetické kriminality ve vztahu ke zvlášť zranitelným obětem, zvítězilo E-Bezpečí Pedagogické fakulty UP.


„Z ceny máme velkou radost a za celý tým s pokorou děkuji. Znamená pro nás především závazek udržet kvalitu a rozsah našich služeb, aktivně podporovat zvláště zranitelné oběti kybernetické kriminality.“

„Z ceny máme velkou radost a za celý tým s pokorou děkuji. Znamená pro nás především závazek udržet kvalitu a rozsah našich služeb, aktivně podporovat zvláště zranitelné oběti kybernetické kriminality, především pak děti, a nezapomenout i na dospělé, např. seniory. Protože jsme projektem Pedagogické fakulty UP, je přirozené, že se kromě žáků aktivně zaměřujeme také na vzdělávání současných i budoucích pedagogů, a to v tématech, která mají vliv na zvyšování bezpečí dětí v online prostředí. Tato témata považujeme za velmi důležitá,“ uvedl Kamil Kopecký, vedoucí E-Bezpečí PdF UP. Zdůraznil přitom, že i proto se E-Bezpečí orientuje také na specifika internetové komunikace a internetovou bezpečnost, na problematiku posilování mediální gramotnosti u žáků i pedagogů a také na smysluplné a efektivní využívání moderních technologií, a to nejen ve vzdělávání.


K úspěchu projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty UP se vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan, který uvedl, že kybernetická šikana, rizikové seznamování v online prostředí nebo třeba online závislosti jsou témata, kterým je nutné se věnovat. „I proto oceňuji projekt E-Bezpečí, a to nejen za témata, kterým se věnuje, ale i za lidský přístup, který volí,“ řekl.


K úspěchu projektu E-Bezpečí se vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan, který uvedl, že kybernetická šikana, rizikové seznamování v online prostředí nebo třeba online závislosti jsou témata, kterým je nutné se věnovat.

Soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni každoročně pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, aby tak ocenil práci policistů, místních samospráv a neziskových organizací v terénu a podpořil výměnu dobré praxe. Poprvé byla soutěž vyhlášena v roce 2011. Od roku 2017 se jedná o cenu Ministerstva vnitra a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Cena v soutěži se uděluje za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni podle každoročně zvoleného tématu. Téma navrhuje odbor prevence kriminality a schvaluje Republikový výbor. Roli poroty soutěže vykonává Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu. Více zde a zde.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP

16 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

O FASTU

bottom of page