top of page

První ročník přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže nabídl bohatý program

Sto sedmnáct přihlášek s projekty a soubory digitálních prací, téměř pět set zúčastněných autorů a autorek z celé České republiky i Slovenska, tři tvůrčí workshopy digitální tvorby, open studio, performance digitálních projekcí a hudebních produkcí, DJ party i virtuální výstava. To vše nabídla přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže. V Uměleckém centru UP ji s mottem „Be_on the screen and stay creative!“ uspořádala katedra výtvarné výchovy PdF UP.Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí lidského života. Ovlivnily i umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání (audio)vizuálních komunikátů. Staly se tak předmětem zájmu umělců, teoretiků i výtvarných pedagogů, již si v této souvislosti kladou naléhavé otázky. Na některé z nich mohli najít odpovědi během přehlídky Be_on the screen.


„Be_on the screen je vyjádřením našeho zájmu o výtvarný projev mladých lidí a zároveň o výtvarný projev, který využívá možnosti digitálních nástrojů či technologií. Jde o oblast, která vybízí k prozkoumání a přináší i mnohá dobrodružství. Překvapila nás vysoká úroveň zaslaných prací. Ukazují nám, jak kreativní jsou nejen žáci a žákyně, ale také i učitelé a učitelky. Právě oni jsou totiž těmi, kdo dokážou podnítit zájem mladých lidí o kreativní využívání digitálních nástrojů. Srdečně zvu k prohlídce virtuální výstavy, kterou jsme otevřeli v samém závěru přehlídky. Nabízí ke zhlédnutí všechny projekty a dílčí práce, jež nám účastníci zaslali. Přehlídky se zúčastnili žáci různých typů škol včetně škol středních i vysokých,“ uvedla za organizaci přehlídky Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP.


„Be_on the screen je vyjádřením našeho zájmu o výtvarný projev mladých lidí a zároveň o výtvarný projev, který využívá možnosti digitálních nástrojů či technologií. Jde o oblast, která vybízí k prozkoumání a přináší i mnohá dobrodružství.“

Přehlídka Be_on the screen dospěla ke svému závěru předáním cen i pestrým závěrečným programem v podobě projekcí, workshopů a performancí. Pro děti a mládež připravila pedagogická fakulta i otevřený ateliér s různými aktivitami.


Ve Filmovém sále UC UP převzali ocenění jednotlivci i kolektivy. Několik cen si odnesly děti, které soutěžily v kategorii do šesti let, své vítěze měli i soutěžící ve věkové kategorii od sedmi do dvanácti let, také v kategorii, v níž soutěžila mládež ve věku od třinácti do sedmnácti let i v kategorii soutěžících od osmnácti do šestadvaceti let. Cenu veřejnosti pak na celé čáře vyhrála Eliška Schusterová, studentka třetího ročníku prostějovské střední školy ART ECON, a to za soubor fotografií s názvem Moje místo. V online hlasování ji podpořilo téměř šest set lidí.


„Mám velkou radost a poděkovat bych chtěla především své mámě a svému učiteli. Máma mě k fotografii přivedla, pan učitel Jiří Dosoudil mě podpořil v tom, abych snímky do soutěže poslala,“ uvedla Eliška Schusterová. Její černobílé fotografie, které doposud nikde jinde neprezentovala, ilustrují situace, místa a osoby, které v jejím životě zanechaly důležitou stopu.


„Odmala tíhnu spíš k dokumentární fotografii. Snímky, jež jsem do soutěže poslala a které jsou součástí mé klauzurní práce, se věnují minulosti. Jsou v nich zaznamenány mé životní okamžiky, které mě formovaly. Černobílá barva dokresluje atmosféru daného okamžiku a podtrhuje jeho minulost.“

„Odmala tíhnu spíš k dokumentární fotografii. Snímky, jež jsem do soutěže poslala a které jsou součástí mé klauzurní práce, se věnují minulosti. Jsou v nich zaznamenány mé životní okamžiky, které mě formovaly. Černobílá barva dokresluje atmosféru daného okamžiku a podtrhuje jeho minulost,“ dodala laureátka Ceny veřejnosti.


Využívání digitálních technologií má nepochybně své výhody i rizika. Je na ně potřebné reagovat, a tak jedním z cílů přehlídky Be_on the screen bylo podnítit zájem pedagogů a mladých tvůrců o kreativní využití digitálních technologií a motivovat je k experimentům a sdílení zkušeností z hledání nových možností výtvarné tvorby a edukace. Otázkami, jež se věnují reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově vlivem digitálních technologií se na katedře výtvarné výchovy budou odborníci věnovat i v následujících letech. Přehlídka Be_on the screen by se zde totiž měla stát pravidelnou součástí akademického roku.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP
Comments


bottom of page