Rektor ocenil dobrovolníky uprostřed festivalového dění

Pódium na nádvoří Zbrojnice patřilo během festivalu MEET UP nejen hudebníkům, ale také studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého, kteří věnují svůj čas nezištné pomoci druhým a kteří mohou být inspirací pro ostatní. Rektor Martin Procházka společně s prorektorem Vítem Procházkou a garantkou Dobrovolnického centra UP Tatianou Matulayovou představili letošní laureáty Ceny rektora pro dobrovolníky a poděkovali jim za jejich činnost.
Dobrovolnické centrum UP letos obdrželo celkem 28 nominací na ocenění, mezi navrženými bylo 21 studentů a sedm zaměstnanců univerzity. Potlesk přítomných na nádvoří Zbrojnice patřil všem, ať už byli představeni osobně nebo alespoň zmínkou, především pak ale devíti studentům, kteří Cenu rektora převzali.


V kategorii Zdravotnictví ocenění získala Tereza Poláčková z filozofické fakulty, která vymyslela a ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem UP a Skautským institutem zorganizovala projekt Dobro(Ty): svačiny pro hrdiny, během kterého se vybralo na 100 tisíc korun, za které bylo připraveno a rozvezeno do Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc a Domova seniorů Pohoda Chválkovice na 1100 balíčků se svačinami od třinácti olomouckých bister a kaváren. Druhá oceněná Tereza Vojtěchová (taktéž z FF) se také zapojila do projektu Dobro(Ty), zároveň i pomáhala v očkovacím centru fakultní nemocnice nebo hlídala děti.

V oblasti lidských práv cenu převzali Kamila Svobodová z pedagogické fakulty a Matěj Landa z právnické fakulty, kterým se podařilo zachránit vzdělávací buňku Amnesty International v Olomouci. Podíleli se na spolukoordinaci a lektorování vzdělávacích programů o vybraných tématech lidských práv pro základní a střední školy v Olomouckém kraji.


Lenka Nosková a Wojciech Mendrek obdrželi cenu v kategorii Děti a mládež. Lenka Nosková, doktorandka na pedagogické fakultě, se podílela na fungování univerzitní „covidové“ školky na konviktu a především koordinovala náhradní třídu, kterou univerzitní dobrovolníci vytvořili na olomoucké ZŠ Stupkova pro děti zdravotníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Budoucí lékař Wojciech Mendrek cenu získal za aktivní a nadšenou pomoc dětem v rámci projektu Maltézské pomoci.


Zapojte se do nějaké dobrovolnické činnosti během studia. Později v životě na to už nebudete mít tolik času a energie.

V poslední kategorii Humanitární pomoc byla oceněna trojice hráčů HC Un