top of page

Seznamte se s Michalem Orságem, ředitelem vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř

Michal Orság je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde studoval Učitelství anglického a českého jazyka. Svou alma mater opustil v roce 2011 po svém absolutoriu. Dnes je ředitelem vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř, v letech 2011–2014 působil jako učitel anglického jazyka a třídní učitel ZŠ a MŠ Olomouc – Nemilany.EDUkační LABoratoř se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, inovacím v oblasti školství a vzdělávání, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice.


Michal Orság má ve svém portfoliu řadu dalších zkušeností: byl členem školské rady ZŠ Londýnská, expertní skupiny Aspen Institute CE a DigiKoalice. Je zakladatelem a členem správní rady nadačního fondu Vzdělaná Osmička (společně s MČ Praha 8), na státní či lokální úrovni spolupracuje s politickou reprezentací v oblasti školství a vzdělávání. Byl rovněž členem Komise výchovy a vzdělávání Praha 2, členem regionálního výboru a garantem sekce školství a vzdělávání TOP 09 Praha 2.


Právě jste prožili jedno z nejdůležitějších období vašeho života, které vás neuvěřitelným způsobem formovalo. Jedním slovem: Vertigo.

A co pro něj znamenalo univerzitní studium a Olomouc?


„Čas strávený na vysoké škole je velmi specifický,“ vysvětluje Michal Orság. „Je to etapa poznávání nových lidí v období téměř absolutní bezstarostnosti. Konfrontujete své názory se studenty jiných oborů a také pedagogy, aktivně se zapojujete do fungování studentských organizací, trávíte čas v knihovně, studovně, na přednáškách a seminářích, informace se na vás hrnou ze všech stran a vy se snažíte si je buď zapamatovat, nebo alespoň logicky třídit dle důležitosti. Nakonec odcházíte s pocitem, že nic nevíte. Je tomu ale přesně naopak, právě jste prožili jedno z nejdůležitějších období vašeho života, které vás neuvěřitelným způsobem formovalo. Jedním slovem: Vertigo.“


Jaká je podle Michala Orsága perspektiva Olomouce a Univerzity Palackého z pohledu jeho vystudovaného oboru a z perspektivy získané praxí?


„Pedagogická fakulta dává velký teoretický základ v rámci aprobace, kterou studujete. Do budoucna je však potřeba zaměřit se více na praxi a poznatky současné pedagogiky. A nejde jen o jednotlivé metody. Je potřeba naučit se přemýšlet nad celkovou koncepcí výuky a volit na sebe navazující techniky. Ty musí vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotované na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků,“ doporučuje někdejší student pedagogické fakulty, dnes úspěšný expert na vzdělávání.Připravil: tým Cyklu UPsolvent | inspirativní příběhy našich absolventů napříč celou univerzitou

Zdroj: portál Absolvent UP

44 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page