top of page

Slovní druhy a další tipy jak učit češtinu

Veronika Krejčí z katedry českého jazyka a literatury na svém Youtube kanálu ukazuje učitelům, jakým způsobem můžou uchopit výuku českého jazyka. Ke zhlédnutí jsou zatím videa, která se zaměřují na výuku slovních druhů. Pro ilustraci jsme vybrali téma vyvození druhů zájmen metodou indukce. Jak Veronika Krejčí upozorňuje, ve videu nenajdete přípravu na celou vyučovací hodinu, pozornost je věnována jen vyvození nového učiva a aktivitám, které s ním souvisí.Comments


bottom of page