top of page

Spandr spint kaz ucj wtf? Aneb jak se vyznat ve zkratkách kateder a studijních programůJistě jste už při letmém nahlédnutí na web fakulty nebo do Stagu zjistili, že se na univerzitě používá velké množství zkratek. Je to pochopitelné, protože jinak bychom se stálým vypisováním všech dlouhých zkratek umořili! Naše fakulta je PdF, učitelé mají obvykle tituly Ph.D. nebo doc., každý váš předmět má svou zkratku (nebudete věřit, ale dokonce v nich panuje jistý řád, který možná časem pochopíte!) a samozřejmě také každá katedra má svou zkratku, podle níž ji můžete snadno identifikovat.


Níže najdete jak zkratky kateder, tak také jednotlivých studijních programů. Právě s těmito zkratkami se budete stále potkávat – a na rozdíl od zkratek předmětů se zas tak často nemění.


KAZ – Katedra antropologie a zdravovědy

KČJ – Katedra českého jazyka a literatury

KHV – Katedra hudební výchovy

KMT – Katedra matematiky

KPV – Katedra primární a preprimární pedagogiky

KPS – Katedra psychologie a patopsychologie

KPŘ – Katedra biologie

KVS – Katedra společenských věd

KTE – Katedra technické a informační výchovy

KVV – Katedra výtvarné výchovy

UCJ – Ústav cizích jazyků (KAJ sekce anglického jazyka, KNJ sekce německého jazyka)

KPG – Ústav pedagogiky a sociálních studií

USS – Ústav speciálněpedagogických studií


Od zkratky katedry se potom odvíjí také podoba zkratek jednotlivých studijních předmětů, které katedra realizuje a které si zapisujete do rozvrhu v aplikaci STAG – o Stagu se dozvíte více v článku věnovaném zapisování rozvrhu.


Jak už jsme zmínili, velmi často se budete setkávat také se zkratkami studijních programů, které se objevují například v různých textech nebo se jimi můžete identifikovat v komunikaci s vyučujícími. Pod danou zkratkou také najdete ve Stagu vizualizaci celého studijního plánu a další užitečné informace.


Zkratky Bc. programů:
Zkratky Mgr. programů:


108 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page