top of page

Studenti pedagogické fakulty měli možnost Zažít didaktiku

Obecná didaktika bývá někdy pro studenty strašákem. Proto si didaktikové z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP připravili v rámci předmětu Cvičení ke školní didaktice zpestření. Tato akce proběhla ve čtvrtek 2. května jako součást letošních Dnů vědy a umění.Studentky a studenti z druhých ročníků bakalářského studia v rámci aktivity odpovídali na kladené didaktické otázky, které byly rozmístěny v podobě QR kódů na významných místech po celé budově pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.

 

Autorka této zážitkové aktivity Martina Fasnerová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP k akci uvedla: „Cílem této akce bylo ukázat studentům, že i tak náročnou disciplínu lze vyučovat zábavnou formou. Vzhledem k tomu, že jsou kladené zvýšené nároky na změny ve výuce na základních a středních školách, snažíme se tyto změny promítnout aktuálně i do pregraduální přípravy budoucích učitelů.“

 

„Cílem této akce bylo ukázat studentům, že i tak náročnou disciplínu lze vyučovat zábavnou formou. Vzhledem k tomu, že jsou kladené zvýšené nároky na změny ve výuce, snažíme se tyto změny promítnout aktuálně i do pregraduální přípravy budoucích učitelů.“

V rámci této didaktické hry se studenti zdokonalili v komplexnosti formulování vzdělávacích cílů (kognitivní, afektivní, psychomotorický). Kromě toho se rozvíjeli v oblasti digitální kompetence a ve spolupráci se svými kolegy. V neposlední řadě také získali množství nových znalostí i jednotlivých didaktických kategorií.

 

Vzhledem k tomu, že tato aktivita byla v letošním roce úspěšná a pro pregraduální přípravu studentů přínosná, plánují didaktikové z ÚPSS v podobných aktivitách pokračovat.

 

Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Lukáš BlokšaComentarios


bottom of page