top of page

Studentka učitelství výtvarné výchovy vytvořila pexetrio na téma památek UNESCO


Studenti učitelství výtvarné výchovy absolvují během studia řadu praktických, didaktických i teoretických disciplín, jež je připravují na profesi výtvarného pedagoga, případně edukátora v muzeích a galeriích. Jednou z didakticky zaměřených disciplín je galerijní animace, v níž si studenti prakticky osvojují metody, jimiž lze dětem a mládeži zprostředkovat umění a kulturní dědictví.


V rámci semináře, který už řadu let vede doc. Petra Šobáňová, vznikají také seminární práce v podobě originálních didaktických prostředků, jež mají stejný cíl – vhodnými způsoby a metodami zprostředkovat umění a kulturu třeba i nejmenším dětem. Závěrečný výstup ze semináře v sobě spojuje nejen didaktickou, ale i technickou a rukodělnou rovinu, protože studenti musejí vytvořit propracovaný, kvalitně vyhotovený prototyp vlastního didaktického prostředku, ať už se jedná o autorské knížky a pracovní listy, nebo třeba o didaktické hračky a stolní hry. Cílem je vytvořit výstup, který studenti jednou mohou uplatnit v praxi a v němž se spojí všechny jejich výtvarné, odborné a didaktické dovednosti pěstované během studia.


Jak s uspokojením uvádí Petra Šobáňová, v průběhu let už na katedře výtvarné výchovy vznikla celá plejáda autorských didaktických pomůcek, z nichž mnohé snesou srovnání s profesionálními produkty v praxi. „Naše studentky a studenti jsou velmi kreativní a mají výborné nápady. V semináři galerijní animace už vznikly vtipné animace a eduklipy, výborné hračky, skládačky nebo třeba pomůcky využívající rozšířenou realitu. Během výuky se studenti prakticky seznamují s metodami expresivní interpretace a pak se je snaží uplatnit i při vytváření svých výstupů. V závěru semestru vzniká pestrá přehlídka těchto didaktických pomůcek a společně je reflektujeme.“


Jak ale probíhá prezentace vzniklých výstupů během pandemie, jež znemožňuje setkávání tváří v tvář? Jak uvádí Šobáňová, výstupy jsou stejně kvalitní jako jindy, jen citelně chybí prvek fyzického setkání. Problém je také s časovým hlediskem, protože mnozí studenti během pandemie překonávají řadu problémů. „Studenti proto ode mne mají volnost v termínech odevzdání. Objektivně existuje řada překážek – když pominu osobní problémy, tak také nefungují copycentra a tiskárny, mnohý materiál si lze obstarat jen obtížně a ne každý má doma potřebný grafický SW nebo třeba nástroje k opracování dřeva a jiného materiálu.“ Protože se studenti nemohou vidět naživo, hledají originální cesty jak svůj výstup prezentovat. Třeba natáčejí videa a vytvářejí alternativní prezentace. „V těchto dnech mě potěšil výstup Adély Rozehnalové, která si vybrala téma památek ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Její video mě potěšilo a myslím, že může povzbudit i ostatní. Video je myslím výmluvným svědectvím o dnešku: studentka „vysílá“ ze svého pokoje, ale i přes ztížené podmínky se jí podařilo vytvořit – vedle mnoha dalších úkolů a seminárek – kvalitní práci i vtipnou prezentaci, kterou nám předkládá s úsměvem a dobrou náladou. Tu nyní všichni velmi potřebujeme,“ dodává Šobáňová.
Adéla Rozehnalová vytvořila nejprve kresby památek UNESCO a poté je zpracovala do podoby pexetria – obdoby známého pexesa. K němu natočila také instruktáž a připravila detailní doprovodnou fotodokumentaci. Jejím cílem bylo představit dětem nebo i dospělým památky UNESCO a poukázat na zajímavá místa a kulturní dědictví ČR. Se svolením autorky sdílíme odkaz na video i fotodokumentaci a jak uvádí sama autorka v odpovědi na naši prosbu o svolení: „Jsem ráda, že se vám pomůcka i video tutorial líbily. Jsem sice co se týče sdílení na sociálních sítích většinou trochu zdrženlivá, ale myslím, že v tomto případě to nevadí. Budu moc ráda, jestli moje video bude někoho motivovat či inspirovat.“


Foto archiv Adély Rozehnalové
Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page