top of page

Taatilan Koulu | „Společně posouváme školu kupředu“

Aktualizováno: 21. 7. 2023

Je tu další článek našich bloggerek a studentek Johany Handlířové a Michaely Žiškové. Johana s Michaelou v současné době poznávají společnost a školství ve Finsku v rámci programu Erasmus+ a o své zážitky se rozhodly podělit na svém blogu!


Taatilan Koulu je nejnovější základní školou v obci Lieto, které se nachází nedaleko historického finského města Turku. Škola Taatila disponuje předškolním zařízením a dále pak 1.–6. ročníkem. Děti jsou vzdělávány v moderním a útulném prostředí, kde jsou vnitřní i venkovní prostory přizpůsobeny každodenním potřebám žáka. Škola je situována uprostřed lesa, kde mohou žáci trávit svůj volný čas, často se zde také koná výuka tělesné výchovy. V současné době zde studuje asi 300 dětí, které jsou vyučovány v duchu „radosti z učení“. Součástí školy jsou také třídy pro předškoláky, kteří se plně zapojují do chodu a života školy a připravují se tak zároveň na hladký přesun na základní školu.


Finské školství a jeho tajemství úspěchu


Když jsem se rozhodovala, kam v rámci programu Erasmus+ vyrazím na výzkum, Finsko bylo jasnou volbou. Proč je Finsko dlouhodobě jedničkou ve srovnávacích testech PISA a PIRLS, nebo co je vlastně podstata celého školského systému, který je tak úspěšný? Všechny tyto otázky se mi honily hlavou a chtěla jsem je zjistit, a to nejlépe na vlastní oči. První školou, kterou se mi podařilo navštívit, byla Taatilova škola v obci Lieto. Prostředí na mě zapůsobilo opravdu neuvěřitelně. Vybavenost školy, přístup k dětem a vstřícnost pedagogů tady byla znát na každém kroku. Školu jsem měla možnost celou projít, navštívit vyučovací hodiny matematiky, finštiny, a také hudební výchovy. Podařilo se navštívit i předškolní třídu, a také poznat systém školní jídelny, který je ve Finsku opravdu unikátní.První zastávkou byla vyučovací hodina hudební výchovy. Vybavenost této učebny byla bohatá. Žáci si během základní školy vyzkouší hru snad na úplně všechny hudební nástroje. Na fotce jsou zachycené pouze některé z nich. Část výuky, kterou jsem zhlédla, probíhala tak, že učitel a všichni žáci měli své vlastní ukulele, na které společně hráli podle not, které měli před sebou na interaktivní tabuli. K tomu také zpívali. Atmosféra zde byla uvolněná, bylo znát, že si žáci i učitel hodinu užívají. Stejným stylem probíhá i výuka hudební výchovy na vysoké škole. Pokud se chcete stát učitelem na základní škole, výuka hudební výchovy je nedílnou součástí výuky a probíhá úplně stejným způsobem s vysokoškolským pedagogem.


Další zastávkou byla hodina Crafts (dílen). Během mé návštěvy vyráběli druháčci dřevěnou poličku. K práci využívali kladívka, pily a zatloukali hřebíky. Vše prováděli samostatně a výuku vedl jeden učitel. Žáci mají k dispozici široké vybavení, se kterým mohou pracovat. Na fotce je zachycena pouze část.


Uprostřed školy se nacházela školní knihovna s širokým výběrem všech možných žánrů. Žáci mají knihovnu k dispozici po celý den, mohou číst o přestávkách a knihy také využívají v běžné výuce finského jazyka. Pokud si žáci chtějí zapůjčit knihu domů, funguje zde systém „self service“, kde pomocí kartičky s kódem a se svým vlastním jménem děti načtou do počítače zapůjčenou knihu, kterou si odnesou domů a pomocí stejného systému ji po přečtení zase navrátí.


Finský systém školní jídelny je postaven na principu „vezmi si kolik sníš“. Děti jsou v tomhle duchu stravování vedeny již od předškolního vzdělávání. Smyslem je hlavně předejít plýtvání jídlem a přemýšlet nad tím, jakou porci jídla jsem schopen doopravdy sníst. Je zde možnost stravovat se vegetariánsky i vegansky. Ke každému jídlu je na výběr buď salát, anebo kompot. Současně s obědem jsou děti zvyklé vypít sklenici mléka. Stravování ve školní jídelně je dotováno státem a všechny děti mají obědy zcela zdarma, a to od školky až po střední školu.


Systém vzdělávání na finských základních školách je takový, že se žáci vyučují po dobu šesti let. Na některých školách je zřízená i předškolní třída, kde se předškoláci plně zapojují do chodu školy, věnují se přípravě na základní školu a samotný přechod do první třídy pro ně není takovým šokem.


Návštěva základní školy Taatilan Koulu byla opravdu velmi inspirující. Součástí školy byla také velká tělocvična, s širokým sportovním vybavením nebo také školním divadlem, dětským hřištěm s množstvím houpaček, prolézaček, fotbalovým i basketbalovým hřištěm. Děti měly povinnost každou přestávku trávit venku, a to v jakémkoli počasí. „Děti tohoto věku zkrátka potřebují co nejvíc pohybu a pak se v hodinách lépe soustředí a koncentrují na práci“, sdělil mi školní asistent, který se mi po celou dobu mé návštěvy věnoval a provedl mě po celé škole. Pokládala jsem všemožné otázky a jedna z nich se také týkala školního stravování. Zajímalo mě, jak děti vedou k tomu, aby si opravdu nabíraly jen tolik jídla, kolik snědí, a aby se zamýšlely nad tím, jak co nejméně plýtvat jídlem. Pan asistent mi na to odpověděl, že děti zkrátka do ničeho nenutí násilím, pouze je v tomto systému povzbuzují, a to již od předškolního vzdělávání a překvapivě to funguje. Návštěva první finské základní školy byla zajímavou zkušeností a už se těším na další.


Michaela Žišková

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page