top of page

Tabu a zdravotní postižení | Videopřednáška Vojtecha Regece

Aktualizováno: 13. 5. 2021
On-line výuka má jistě mnoho nevýhod, ale zároveň také nepopiratelné výhody. Jednou z nich je, že přednášky lze natočit a uchovat – a nabízet neomezenému počtu zájemců. Jsou-li témata podána zajímavě, najdou si publikum i mimo akademickou půdu, pro niž jsou původně určeny. To je i případ videopřednášek Vojtecha Regece. Ten patří mezi vyučující, který si on-line režim ve svých předmětech pochvaluje a který přistoupil k on-line výuce aktivně a s invencí. A nebojí se své přednášky zveřejnit a nabídnout komukoliv, koho zajímají témata, o nichž přednáší.


Vojtech Regec vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého budoucí speciální pedagogy a ve svých předmětech přednáší o základních tématech speciální pedagogiky. Věnuje se např. objasňování poslání speciální pedagogiky a obhajobě lidí se zdravotním postižením, snaží se zábavnou a přístupnou formou podávat základní i detailnější informace k různým tématům okolo lidí se zdravotním postižením a otevřené společnosti.


Svá videa zveřejňuje na kanále YouTube, kde sám sebe charakterizuje jako „obyčejného učitele v neobyčejném světě“ nebo jako „nadšence z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci“. Podle ohlasů na YouTube jsou nadšení i jeho studenti a nás těší, že videa můžeme – s laskavým svolením autora – představit také čtenářům portálu Učitel21.
25 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page