top of page

Tichý svět upozorňuje na rizika získané ztráty sluchu

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících. A je to také ideální měsíc pro to, abyste se o světě a životě lidí s postižením sluchu dozvěděli něco víc. Organizace Tichý svět, která poskytuje osobám s tímto hendikepem všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, pořádá v září každoroční osvětovou akci Deafember. Tématem letošního ročníku je získaná ztráta sluchu.V průběhu celého měsíce bude Tichý svět informovat veřejnost prostřednictvím videí, článků, diskusí a dalších akcí nejen v online prostoru, ale i napříč celou republikou. Cílem je upozornit, že ztráta sluchu může potkat každého z nás a apel na jeho patřičnou ochranu. Nedostatečná ochrana sluchu, pobývání v hlučném prostředí, nemoc či stáří. To jsou hlavní příčiny poškození či ztráty sluchu a každému z těchto témat je věnován jeden týden.


“23. září slavíme Mezinárodní den znakových jazyků schválený generálním shromážděním OSN a také se v tomto měsíci již od padesátých let po celém světě slaví Mezinárodní týden neslyšících. Právě proto jsme zvolili září jako měsíc osvěty o této problematice.”

Pokud vám vrtá hlavou, proč Deafember probíhá zrovna v září, má na to Marie Horáková také pohotovou odpověď: “Důvod není nijak tajemný – 23. září slavíme Mezinárodní den znakových jazyků schválený generálním shromážděním OSN a také se v tomto měsíci již od padesátých let po celém světě slaví Mezinárodní týden neslyšících. Právě proto jsme zvolili září jako měsíc osvěty o této problematice.”


Součástí Deafemberu je opět i Motýlková výzva pro veřejnost. Zapojit se může kdokoliv, kdo chce podpořit komunitu lidí se sluchovým postižením. Stačí se vyfotit, jak ukazujete znak pro motýla, který je i symbolem Deafemberu a pokud budete chtít, zveřejníte svou fotografii na sociálních sítích s hashtagem #deafember.


Více informací a program akcí po celé republice naleznete ve facebookové události Deafember a internetových stránkách Tichého světa.Text: Tichý svět

Grafika: Tichý svět

bottom of page