top of page

Tip k tématu Velikonoc

Aktualizováno: 9. 5. 2021

Platformu pro výtvarnou výchovu Bez názvu. Nedatováno. již znáte. Možná jste ale ještě neobjevili pracovní listy zpracovávající téma velikonočních svátků.


V této části webové platformy najdete pracovní listy s návrhy aktivit, které se vztahují k hlavním svátkům křesťanského roku, k Velikonocům. Autoři jsou přesvědčeni, že je lze plněji prožít právě s uměním a jeho reflexí. Na uměleckých dílech lze vysvětlit hlubší významy svátků nebo příběh Ježíše, jenž je kostrou svátečních dnů. Tak jak už jste zvyklí, každý pracovní list obsahuje také expresivní aktivitu, takže se děti mohou učit skrze vlastní tvořivou činnost.


Na webových stránkách lze najít také náměty k dalším svátkům roku, například k Dušičkám nebo Vánocům. Pracovní listy pro žáky k tématu svátků lze najít zde.


Comments


bottom of page