top of page

Tip odjinud | Školka pro mě

Celá řada neziskových organizací nabízí zajímavé a kvalitní vzdělávací zdroje a metodiky pro učitele. Mezi ně patří také NESEHNUTÍ Brno. Na stránkách projektu nabízejí materiály a informace k tématům aktivního rodičovství, feminismu, genderu, násilí na ženách, platové nerovnosti, genderově citlivého vzdělávání, sexismu v médiích apod.Nás zaujala publikace Školka pro mě – Jak si užít školku zábavně a citlivě. Jde o ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, jako je práce s emocemi, téma vlastního těla a prevence násilí, téma vlastní identity dětí a jejich projevů, mimo jiné také téma transgender dětí v předškolním věku nebo téma pestrých rodin, ze kterých děti pocházejí. Šanon Školka pro mě s pracovními listy a metodickými poznámkami lze stáhnout na tomto odkazu. Nesehnutí, díky za dobrou práci!

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page