top of page

Tip odjinud: Hanácký zpěvník

Jak zpopularizovat a zatraktivnit hanácký folklór a nářečí především u dětí, ale i dospělých a zájemců o folklór obecně? Pomoci k tomu může Hanácký zpěvník, který nenásilnou a hravou formou mimo jiné seznamuje a hanáckými tradicemi a v neposlední řadě také s místním nářečím.Projekt vznikl pod záštitou MAS Region Haná a obsahuje vybraných 21 písní z regionů od Malé Hané (přechodné oblasti mezi Horáckem a Hanou – např. Jevíčsko, Konicko), přes oblasti Hané – Litovel, Náměšť na Hané, Prostějov a Olomouc až po území kolem měst Tovačov, Kojetín a Vyškov. Hanácký zpěvník je metodickou pomůckou určenou zejména pedagogům pracujícím s dětmi ve věku 5–8 let, Kromě písní obsahuje také tematické pracovní listy, nahrávky v podání cimbálové muziky Primáš nazpívané dětskými zpěváky a taktéž i hudební podklady (písně bez zpěvu).


Doprovodné pracovní listy obsahují grafomotorická cvičení k uvolňování ruky s mnoha variacemi. Úkoly jsou zaměřeny na rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace, dále na upevňování matematických dovedností. Také v nich lze nalézt aktivity, pomocí kterých si děti procvičí porovnávání velikostí i množství, logické řady, vybarvování a rozeznávání základních geometrických tvarů a lze je využít i v rámci mezipředmětových vztahů k činnostem v oblasti prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností.


Celý zpěvník včetně všech doprovodných materiálů je možné volně stáhnout z webových stránek projektu.Zpracováno redakcí

Foto: Hanácký zpěvník

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page