top of page

Tip odjinud | Jak na prevenci chronických neinfekčních chorob

SMEJKALOVÁ, Zdeňka a SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Rozhodni se!, aneb, Životním stylem ke zdraví: metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 169 stran. ISBN 978-80-210-9364-5.Představujeme novinku v rámci didaktických recenzovaných materiálů pro Výchovu ke zdraví. Doporučujme zajímavou publikaci s názvem ROZHODNI SE! Aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál je zaměřen na prevenci chronických neinfekčních chorob a je určený pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Chronické neinfekční choroby (neboli choroby hromadného výskytu, dříve označované jako civilizační onemocnění) souvisí s nezdravým životním stylem a patří v současné době k častým onemocněním. Výchova ke zdraví je klíčovým předmětem, který může mít zásadní vliv na růst zdravotní gramotnosti populace a snížení výskytu těchto nemocí. Hlavním cílem metodického materiálu je seznámit žáky s primární prevencí těchto onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešením a návrh aktivit k danému tématu.

Comments


bottom of page