top of page

Tip odjinud | My se raka nebojíme

SMEJKALOVÁ, Zdeňka a SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. My se raka nebojíme, aneb, Prevencí ke zdraví: metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 155 stran. ISBN 978-80-210-9060-6.Představujeme další tip na zajímavou publikaci, jež vznikla na Masarykově univerzitě a týká se výchovy ke zdraví. Publikace My se raka nebojíme! Aneb prevencí ke zdraví nabízí mimo jiné mnoho pracovních listů využitelných pro online výuku.


Metodický materiál je zaměřen na onkologickou prevenci a je určen pro učitele 2. stupně základních škol k výuce předmětu Výchova ke zdraví, případně Přírodopisu. Rakovina se v dnešní době řadí mezi nejčastější onemocnění.


Vzhledem k tomu, že významnou roli při snížení výskytu nádorového onemocnění představuje prevence, je velmi podstatné, aby základní informace o onkologické prevenci byly podávány již žákům na základních školách. Hlavním cílem je tedy seznámit žáky s primární a sekundární prevencí nádorových onemocnění a zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti. Materiál obsahuje návrh 10 lekcí, z nichž každá podává odborné informace sloužící k teoretické přípravě učitele a návrh vyučovací hodiny, dále obsahuje pracovní list včetně řešení a návrh aktivit k danému tématu.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page