top of page

Tip odjinud: Obrazy války

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů se dlouhodobě významnou měrou podílí na modernizaci výuky dějepisu. Jedním z jimi vytvářených projektů je i portál Obrazy války, který vám chceme představit v souvislosti s dnešním výročím konce druhé světové války.Autoři projektu zvolili poněkud neortodoxní cestu: „Domníváme se, že k tématu druhé světové války vyšlo pro potřeby škol již dostatek faktografického materiálu, proto stránky koncipujeme jiným způsobem. Nezaměřujeme je primárně na připomínání událostí, ale – jak naznačuje název – na analýzu obrazů, které se k událostem války vztahují. Této ‚mediální‘ logice jsme podřídili i výběr materiálu a především zvolená témata.“Celý portál je primárně určen učitelům středních a základních škol a je rozdělen do dvou základních celků. První část nazvaná Události představuje události války, které se staly součástí české kulturní paměti. Jejich význam pro českou společnost je nezanedbatelný, až formující, a mnohdy přesahuje období druhé světové války. Druhá, více experimentální část nazvaná Obrazy se zaměřuje na některé vizuální ikony používané ve vztahu k válce v populární kultuře.


První část nazvaná Události představuje události války, které se staly součástí české kulturní paměti. Jejich význam pro českou společnost je nezanedbatelný, až formující, a mnohdy přesahuje období druhé světové války. Druhá, více experimentální část nazvaná Obrazy se zaměřuje na některé vizuální ikony používané ve vztahu k válce v populární kultuře. V „obrazové“ části je pozornost cílena na jednotlivé specifické fenomény, které utvářejí kolektivní paměť společnosti.


Pokud jde o formální stránku, každá kapitola obsahuje stručnou anotaci k tématu a stručné představení z didaktického pohledu. Jádro ale tvoří knihovny obsahující celou řadu audiovizuálních (především filmové ukázky různého původu, s důrazem na unikátní dobové snímky z Národního filmového archivu), ikonografických, ale i textových materiálů.


Podrobnější informace o projektu a všechny didaktické materiály naleznete na webu Obrazy války.


Zpracováno redakcí U21

Comments


bottom of page