top of page

Tip odjinud | Příběhy našich sousedů

Metodické inspirace a kvalitní vzdělávací zdroje nabízejí také mnohé neziskové organizace. Jednou z nich je Post Bellum, jež je známá především díky svému projektu Paměť národa.Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy – a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách a můžete využít také metodiku pro vlastní využití ve výuce prostřednictvím předávání zkušeností mezi generacemi a vyprávěného příběhu.


Zdroj: Post Bellum

Comments


bottom of page