top of page

Tip odjinud: Učím o LGBT+

Přemýšlíte, jak zařadit do výuky témat genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti? Inspirujte se například na webu www.ucimolgbt.cz, který vznikl ve spolupráci Koalice za rozmanitost ve školách a Pedagogické fakulty UK.Vztahová orientace, genderová identita nebo genderový projev jsou v některých prostředích a situacích třaskavými tématy, která vzbuzují obavy. Proto je součástí webu také vysvětlení proč a jak učit o LGBT+ a také jak reagovat na nejčastější námitky, které mohou zaznít od rodičů, vedení školy nebo i učitelského sboru. Web vyučujícím pomůže zorientovat se v tématu a také připravit se na vyučovací nebo třídnické hodiny s využitím metodických listů ke stažení.Na webu naleznete především metodické listy, které můžete využít v celé řadě vyučovaných předmětů. Kromě vlastních pracovních listů naleznete na webu i popisy možných aktivit a závěrečných reflexí; pokud vás zajímají další informace k daným tématům, můžete využít seznam relevantních zdrojů, který je součástí každého metodického listu.Užitečnou součástí webu je také přehledný slovníček, který obsahuje vysvětlení všech důležitých pojmů vztahujících se k LGBT+ problematice. Slovníček naleznete v on-line podobě i jako PDF soubor, který si můžete stáhnout a vytisknout.


Kromě připravených materiálů autoři nabízí také tematické besedy, které probíhají přímo ve třídě. Jejich součástí je projekce krátkého filmu o délce cca 20 minut, po které následuje diskuze a prostor pro volné dotazy studujících. Jak autoři dodávají, „naším přáním je předat žactvu a studujícím možnost vnímat odlišnosti jakožto zdroj kulturního a společenského obohacení, vyvrátit mýty a předsudky spojené s nevědomostí a posílit vzájemný respekt a empatii.“


Zpracováno redakcí U21

Související příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page