top of page

Tipy na metodiku k tématu etické výchovy


Katedra společenských věd nabízí učitelům výchovy k občanství na druhém stupni ZŠ metodický materiál zaměřený na oblast etické výchovy, který je možno využít také v rámci on-line výukových aktivit. Obsahuje totiž řadu konkrétních námětů a postupů využitelných k výuce zajímavých témat, jako jsou např. mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí, komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů, reálné a zobrazené vzory, prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství nebo prosociální chování ve veřejném životě, solidarita a sociální problémy. Metodika s názvem Aktivizační metody v etické výchově vznikla pod vedením Tomáše Hubálka a stáhnout si ji můžete zde.

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page