"To, co si myslím, že funguje, se dá shrnout velice jednoduše: pomalu, ale furt.“| Milan Valenta


Milan Valenta je profesorem Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také významnou osobností české dramaterapie. Je autorem četných odborných monografií i množství prozaických knih pro děti i dospělé, své obrazy vystavuje doma i v zahraničí.

Motto Roberta Fulghuma provází Milana Valentu v jeho pracovním životě – je profesorem na Ústavu speciálněpedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také významnou osobností české dramaterapie. A jaké je jeho životní krédo? „Těch kréd bylo hodně. Ale to, co si myslím, že funguje, se dá shrnout velice jednoduše: pomalu, ale furt.


Od kdy se z profesora Valenty stal „pomalu, ale na furt“ vysokoškolský pedagog? Jak na ten okamžik vzpomíná? „Je to vzpomínka na porevoluční dění. Byl jsem 10 let v praxi. Působil jsem na zvláštní škole v Moravské Třebové a jako terénní logoped. Byl jsem v praxi, ale pořád jsem tíhnul k teorii. Po revoluci jsem dostal nabídku od docenta Kysučana, mého bývalého učitele, abych se vrátil alespoň částečně na alma mater jako odborný asistent, dva roky jsem ještě pracoval na částečný úvazek na zvláštní škole v Moravské Třebové. Logopedii jsem opustil definitivně a později jsem přešel na plný úvazek na fakultu.“


Ke studiu speciální pedagogiky se Milan Valenta dostal z tak trochu úhybných důvodů, které jsou pravděpodobně i dnešním studentům dobře známy: „No, náhoda. Já jsem po střední průmyslové škole mlékárenské… A to je docela zajímavé vědět: první dva muži, speciální pedagogové, kteří na olomoucké alma mater získali profesuru, jsou absolventi střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměř