top of page

Učím (se) učit. Představujeme vám naše studentské ambasadorky a ambasadory!

Jak zatraktivnit studium učitelství? Jak ukázat, že studium učitelství je zajímavé a má smysl? Jednou z cest je sdílení konkrétních příběhů těch, kteří už na učitelskou dráhu vykročili. Nebo aspoň udělali první důležitý krok. Proto také vznikl projekt Učím (se) učit, jenž reagoval na projektovou výzvu MŠMT Na učitelích záleží. V rámci projektu vznikl soubor videí, v nichž figurují zajímaví lidé studující učitelské studijní programy nebo programy neučitelské pedagogiky. Vzali na sebe roli ambasadorů a rádi by motivovali také další mladé lidi k zájmu o studium učitelství.


Od srpna do listopadu letošního roku probíhalo natáčení propagačních videí kampaně „Učím (se) učit“ s vybranými studenty a studentkami naší fakulty. Toto natáčení probíhalo v rámci projektu Učím (se) učit, o jehož podporu PdF UP požádala v rámci projektové výzvy MŠMT „Na učitelích záleží“. Záměrem tohoto grantového titulu je posilovat prestiž učitelského povolání a zvyšovat zájem mladých lidí o učitelskou profesi.


Cílem řešitelů bylo postihnout v souboru celkem 15 videí jednak všechny katedry a ústavy fakulty a jednak různorodost našich studujících. Mezi nimi jsou dívky i chlapci, studenti prezenční i kombinované formy, lidé velmi mladí i lidé, kteří již mají mnoho zkušeností přímo z pedagogického terénu. Jsme rádi, že se nám povedlo oslovit i studentku, jež se podělí o to, jaké je to studovat se zrakovým postižením. Natáčení se účastnila i její psí slečna, jež ji provází studiem a na videu nemohla chybět.


V rámci projektu a navazující uchazečské kampaně nevznikla jen videa, ale i další textové a obrazové materiály, v nichž naši studující vystupují v roli ambasadorů. Ambasadoři jsou přiopraveni naplno se zapojit do celé uchazečské kampaně, budou k dispozici během dnů otevřených dveří a zájemci je mohou kontaktovat se svými dotazy. Přímo na portále Učitel21 vznikla i zvláštní stránka, kde se s našimi ambasadory a ambasadorkami můžete blíže seznámit. Samozřejmě se s nimi potkáte i na sociálních médiích.


„Od narození jsem těžce slabozraká, což byl jeden z důvodů, proč jsem se na tento program přihlásila. V budoucnu bych si totiž přála pracovat s lidmi s postižením a dokážu si představit, že bych se do situace klienta mohla díky svému handicapu lépe vcítit. Své vzdělávání na pedagogické fakultě jsem skloubila se studiem práva na právnické fakultě téže univerzity. Po absolvování bych velice ráda poskytovala klientům právní intervenci v oblasti práva postižených.“

Jana Indráková (Speciální pedagogika – intervence)


Propagační videa si kladou za cíl seznámit diváky nejen se studijním programem, který ambasadoři studují, ale také s prostředím fakulty a dané katedry a s příběhem daného studenta nebo studentky. Diváků poodhalí svou motivaci ke studiu pedagogického studijního programu a také zkušenost s prostředím Univerzity Palackého v Olomouci a její pedagogické fakulty. Jak asi tušíte, každý z ambasadorů je inspirativní a jedinečná osobnost.


Mezi vybranými studenty můžete potkat třeba Daniela Strnada, který je nadějným učitelem na 1. stupni ZŠ a vášnivým fotografem. Nebo třeba Josefínu Jankovou, studentku dramaterapie, která se ve volném čase věnuje józe a hraní na klavír. Nebo poznáte Luďka Žihla, který na pedagogické fakultě studuje, aby se jednou stal učitelem anglického a německého jazyka.


„Na Ústav pedagogiky a sociálních studií jsem nejprve nastoupil na bakalářský program vychovatelství, který jsem úspěšně dokončil. Studium mě bavilo, proto jsem se rozhodl pokračovat studiem sociální pedagogiky. Zajímala mě totiž prevence, rizikové chování a práce s problémovými jedinci. Navíc je zde opravdu velká škála uplatnění, takže se nemusím v budoucnu stresovat ze změny povolání. Tento obor jsem si vyloženě zamiloval.“

Jan Šmída (Sociální pedagogika – výchovné poradenství)
Seznam našich ambasadorek a ambasadorů:


Dagmar Brejlová (KVV)

Martin Hlavinka (KAZ)

Tomáš Holada (KSV)

Jana Indráková (ÚSS, intervence)

Josefína Janková (ÚSS, dramaterapie)

Barbora Miketová (ÚSS, logopedie)

Hana Obolecká (KČJL)

Pavel Ohryzek (KMT)

Lucie Porter (ÚCJ, anglický jazyk)

Johana Rozlivková (KBI)

Daniel Strnad (KPV)

Jan Šmída (ÚPSS)

Klára Vaněčková (KTE)

Erik Veverka (KHV)

Luděk Žihlo (ÚCJ, německý jazyk)


Všechna videa vzniklá v rámci projektu Učím (se) učit naleznete zde. Blíže se s našimi ambasadorkami a ambasadory můžete seznámit na specializované stránce, kde si také můžete přečíst jejich kompletní medailonky!


Řešitelé projektu: Petra Šobáňová a Jan Gregar

Videa připravilo Nakamero ve spolupráci s katedrami a ústavy PdF UP.


Text: Jan Gregar

Foto: Alžběta Gregorová

60 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page