top of page

Učitelé se vzdělávali v Letní škole informatiky


Pedagogická fakulta UP připravila pro učitele základních a středních škol Letní školu informatiky. Pilotního ročníku se v druhé půli srpna zúčastnily zhruba tři desítky pedagogů.


Vzdělávací akce si kladla za cíl rozvinout oborově-didaktické kompetence učitelů informatiky v oblasti inovačních změn, které vyplynuly z inovace Rámcového vzdělávacího programu pro oblast Informační a komunikační technologie. Základem této inovace je preference rozvoje takzvaného informatického myšlení a s tím spojeným rozvojem digitální gramotnosti žáků a studentů.


Pedagogové si vybírali z několika tematických bloků zaměřených například na nové pojetí výuky informatiky, možnosti programovacích jazyků jako je Scratch či Python, programování robotů či tvorbu webu v PHP.


„Mohli si vyzkoušet desktopová virtualizační řešení pro řešení lokálních virtualizačních úloh na úrovni lokální sítě či podsítě. Tyto znalosti a dovednosti jim umožní rychlou a snadnou distribuci výukových prostředí bez nutnosti lokální instalace,“ uvedl Milan Klement, garant Letní školy informatiky.


Z evaluačních dotazníků, které organizátoři školy pro pedagogy připravili, vyplývá, že většina z účastníků týdenního vzdělávání je s programem a obsahem školy spokojena.

„Jen je škoda, že se u robotiky nedostalo na Lego Mindstorms. Jinak mé očekávání škola splnila, jsem velmi spokojený,“ uvedl ve svém komentáři v evaluačním dotazníku jeden z pedagogů.


Letní školu informatiky lektorsky zabezpečili pracovníci katedry technické a informační výchovy PdF UP. O organizaci se postaralo Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP. Letní škola informatiky se uskutečnila od 16. do 20. srpna.

Commentaires


bottom of page