top of page

Ukaž svůj talent na Mozaice poznání!

Podařilo se ti ve výzkumu k bakalářce, diplomce nebo dizertačce objevit něco zajímavého? Zajímáš se dlouhodobě o nějaký zajímavý problém? Chceš se podělit s okolím o svá zjištění a svůj talent? Prezentuj sebe a své výsledky na studentské soutěžní konferenci, kterou v tomto akademickém roce připravuje naše fakulta! V letošním roce nese nový název Mozaika poznání.Co je cílem této konference? Kromě vědecké, odborné a umělecké činnosti studentek a studentů bychom chtěli rozvíjet schopnosti a způsobilost pro tyto činnosti. Chceme podporovat talentované a tvořivé studenty a najít mezi nimi perspektivní odborníky v jednotlivých vědních a uměleckých oborech. Cílem je ale také zlepšit komunikaci jak mezi studenty navzájem, tak i mezi nimi a vyučujícími fakulty.


Přihlásit se může každý, kdo studuje některý ze studijních programů realizovaných na PdF UP v prezenční i kombinované formě studia.


Konference je rozdělena do tří sekcí: obory učitelské, obory neučitelské a umělecká činnost a tvorba. Přihlášky je možné podávat do 15. března 2023, konference sama proběhne během dubna nebo května 2023.


Všechny důležité informace včetně online přihlášky a pokynů k formální úpravě příspěvků najdeš na webu konference.


Přihlaste se! Nejenže rozvinete sami sebe a přispějete k dalšímu rozvoji oboru a fakulty, ale také možná získáte některou z cen!


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

51 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page