top of page

Umělecké centrum oslavilo své výročí i konferencí

Odborné příspěvky, prezentace, workshopy, výstavu, happening, performance, koncert i prohlídky olomouckých muzeí a galerií nabídla dvoudenní odborná konference Kultura, umění a výchova II. Při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra UP a zahájení 10. ročníku fungování časopisu Kultura, umění & výchova ji uspořádala katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.Výroční výstava prací studentů a studentek katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty zahájila v Uměleckém centru UP konferenci, která se věnovala nejen kultuře, umění a výchově, ale i výtvarné výchově, její tradici a inovaci. V některých vystoupeních se odborníci zamýšleli i nad situací, kdy se kultura, umění a výchova ocitnou na okraji společenského zájmu. Kromě klasických příspěvků, rozdělených do tří paralelně probíhajících sekcí, nabídla konference také posterovou část. Nedílnou součástí byla rovněž virtuální sekce audiovizuálních příspěvků v podobě vizuálních esejí, videí nebo fotodokumentací uměleckých a pedagogických projektů.


„Jako didaktik češtiny vám mohu jen závidět, jak dokážete připravit programově pestré konferenční jednání a jsem velmi rád, že didaktika výtvarné výchovy nezapomíná také na inkluzi,“ uvedl za vedení fakulty v úvodu konference proděkan Stanislav Štěpáník. Účastníky konference přivítal také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, který ve své řeči vzpomněl i nedávnou akci uspořádanou k výročí dvacetiletí Konviktu, při níž byly oceněny osobnosti uměnovědných oborů.


„I dnes bych rád vzpomněl na emeritního rektora Josefa Jařaba a také na dřívější rektorku Janu Mačákovou. Oběma patří velké poděkování za to, jak dnes Konvikt vypadá. I s odkazem na to, co se děje jen pár set kilometrů od hranic naší země, jsem nesmírně rád, že se v těchto nádherných prostorách mohou odborníci navzájem inspirovat a vyměňovat si zkušenosti,“ řekl rektor UP.K historii Konviktu se krátce vrátila i proděkanka Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy. Ta zdůraznila oborovou pestrost i širokou nabídku činností, za nimiž dnes katedra stojí. Jednou z nich je i odborný recenzovaný časopis Kultura, umění & výchova, který pomáhá zkvalitňovat teorii i praxi výchovy uměním a obhajuje její význam. Po deseti letech existence dochází ve vedení časopisu ke změnám: redakční radu, jež fungovala pod vedením emeritní vedoucí katedry Hany Myslivečkové, nyní nově vede Petra Šobáňová, do pozice vedoucí redaktorky byla jmenována její katederní kolegyně Jana Musilová, která společně se členy nově ustavené redakční rady převzala během slavnostního zahájení jmenovací dekret.


Konferenci navštívili i výjimeční hosté. O způsobech, jakými je ve sbírkách tradičního západního umění od doby italské renesance zobrazována žena, hovořil Philip Stephenson, emeritní profesor Homerton College z University of Cambridge, zároveň muzejní pedagog ve Fitzwilliam Museum v Cambridge. Jeho prezentace také ukázala, jak důležitá je podobná analýza v edukačním prostředí. Na specifickou vzdělávací oblast výtvarné pedagogiky nazývanou v angloamerickém prostředí termínem built environment education se pak ve své přednášce zaměřila Gabriela Pataky, vedoucí katedry vizuální edukace na Fakultě primární a preprimární pedagogiky v Budapešti a zároveň členka Světové rady InSEA a zástupkyně Evropy v tomto orgánu. Gabriela Pataky hovořila o tom, jak je potřebné rozvíjet u žáků citlivost a vnímavost k prostředí, které urbanisticky ovlivnil člověk. Třetím klíčovým spíkrem konference byl Osamu Okamura, architekt a zároveň děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Do povědomí širší veřejnosti se Osamu Okamura dostal oceňovanou knihou Město pro každého nebo divadelní performací Virtual Ritual. V Kapli Božího Těla hovořil o současných inovativních nástrojích edukace mládeže v oblasti městského plánování.

Program konference, jenž nabídl i performanci Petra Válka, Přednášku o ničem v podání skupiny Ostrý zub i workshopy přímo na katedře nebo ve studiu G21, se vedle Uměleckého centra UP uskutečnil také ve Vlastivědném muzeu Olomouc a v Pevnosti poznání UP. Dvoudenním sympoziem, které se konalo ve spolupráci s Českou sekcí INSEA a pod záštitou Vojtecha Regece, děkana PdF UP, tak vrcholí akce, které k výročí Konviktu připravila Pedagogická fakulta UP a mezi nimiž nechyběly Dny pro absolventy PdF UP, Setkání didaktiků hudební výchovy, koncert absolventů katedry hudební výchovy a další.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP
Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page