top of page

Vítejte na fakultě, která má jasnou vizi!

Přijetím ke studiu, zápisem a slavnostním obřadem inaugurace se stáváte jedním či jednou z tisíců studujících na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Ať už studujete kterýkoliv z množství našich učitelských i neučitelských studijních programů nebo aprobací, myslete na to, že vaše studium má vznešený cíl – připravit se na to doprovázet děti a mládež na cestě ke vzdělání nebo třeba pomáhat k úspěchu těm, jejichž život komplikují problémy či postižení.Je opravdu jen málo profesí, jež by měly takovou společenskou důležitost a ovlivňovaly životy doslova všech lidí. Rozhodně není nadsázkou, když říkáme, že učitelé mění svět. Buďte na to náležitě hrdí a ke studiu přistupujte se snahou dozvědět se co nejvíc – a také s pokorou. Učte se hodně od lidí kolem sebe a hlavně: přemýšlejte nad smyslem svého studia a vysněné profese.


Není nadsázkou, když říkáme, že učitelé mění svět.

Také si nenechte nikým vnutit, že studium na pedagogické fakultě je v něčem horší než studium jiné vysoké školy. Je smutné vidět, když i sami učitelé snižují význam svého vzdělání a kritizují pedagogické fakulty za každou cenu. Ne, jistě ani vaše nová škola není dokonalá a možná brzy odhalíte řadu nedostatků. Některé mohou být třeba důsledkem nedostatečného financování pedagogických fakult (třeba vysoký počet studentů na jednoho učitele nebo nízké platy akademiků), jiné mohou být lidskou chybou a nedostatkem kohokoliv z učitelů.


Přesto jsme přesvědčeni o tom, že studium, které vám naše fakulta nabízí, je kvalitní a může vám dát do praxe dobrý základ. Samozřejmě pokud budete sami chtít a pokud využijete naplno vše, co vám studium nabízí.


A jak tohle můžeme tvrdit? Třeba proto, že máme mnoho hrdých absolventů, kteří se v praxi úspěšně realizují. Právě od nich víme, že nemají problém najít uplatnění a že jméno naší fakulty má v terénu dobrý zvuk. Absolventky a absolventi nám potvrzují, že u nás dostávají dobré základy – ke kterým v praxi přidávají další nezbytné a nepřenosné zkušenosti. Víme samozřejmě také o svých slabinách a snažíme se pracovat na vylepšování – aktuálně třeba zkvalitňováním praxí a změnami obsahu studijních plánů. Zároveň víme, v čem jsme dobří, a snažíme se to dál rozvíjet.


Učitelé vám ukážou směr. Díky nim se dozvíte, kudy se můžete vydat dál.

Studium na pedagogické fakultě vás uvede do oboru a poskytne vám nezbytnou orientaci. Naučíte se mnoho nového o oboru (oborech), který jste zvolili – ale taky se dozvíte, co všechno ještě nevíte. Učitelé vám ukážou směr. Díky nim se dozvíte, kudy se můžete vydat dál.


Nezapomeňte taky na to, že učit se nemusíte jen v učebnách a podle rozvrhu. Budete se divit, kolik různých možností a nabídek se dnes studentům naskýtá. Věříme, že jich budete umět využít. Vzdělávat se budete také během praxí, tady na portále Učitel21, během dobrovolnických aktivit nebo na akcích, které se pravidelně pořádají mimo výuku. Přednášky hostů, workshopy odborníků a umělců, kulturní akce... z nabídky přechází zrak, ať už ji připravuje přímo vaše fakulta, nebo univerzita a její další fakulty. Nezapomeňte ji sledovat na webových stránkách a sociálních sítích fakulty a univerzity.


Nejsme jen jedna z mnoha fakult. Jsme jedineční a máme jasnou vizi!

Za desítky let zkušeností se vzděláváním učitelů jsme na olomoucké pedagogické fakultě získali mnoho zkušeností. Realizovali jsme nespočet praxí, odučili nepočítaně přednášek a seminářů, vychovali tisíce absolventů. Přímo v pedagogickém terénu jsme uskutečnili stovky výzkumů, vzniklo u nás množství metodik, učebnic a odborných prací, z nichž čerpají generace pedagogů.


Přestože nemají pedagogické fakulty na růžích ustláno, neustále se snažíme růst ke kvalitě, inovujeme své studijní plány i metody výuky. Naše příprava učitelů staví na tom nejlepším z trendů praxe, z výzkumů a teorie. Aktuální inovace a naše pojetí jsme shrnuli pod hlavičku koncepce Učitel21.


A k čemu taková koncepce slouží? Snaží se odpovědět na klíčovou otázku, co by měl vlastně znát a umět dobrý učitel a jakými znalostmi a dovednostmi by měl být vybaven. Co potřebuje, aby obstál v současném světě? Aby dokázal své žáky dostatečně zaujmout a rozvíjet jejich potenciál? Aby je vedl k porozumění světu kolem i jim samotným? Těžké otázky, že? Přečtěte si naše odpovědi a přemýšlejte nad nimi spolu s námi!

Učitel21 jako vize učitelství a přípravy budoucích pedagogů

Náš koncept Učitel21 vznikal v roce 2017 jako nová vize učitelství a učitelské přípravy a záhy se promítl do nové akreditace všech studijních programů fakulty.


Na projektu Učitel21 spolupracovala řada pedagogů i studentů z různých kateder a ústavů pedagogické fakulty. Vznikl mimo jiné z potřeby měnit a zkvalitnit dosavadní pojetí učitelské přípravy. Učitel21 je naším originálním příspěvkem do diskuse o změně přístupu ke kvalitě učitelské přípravy.


Koncept Učitel21 byl od počátku chápán jako otevřený. To znamená, že se může dál měnit a že se do něj může zapojit kdokoli další, kdo má co nabídnout, kdo má zajímavý nápad či myšlenku. Jako i v jiných věcech, i zde záleží na lidech. Na učitelích a učitelkách všech kateder a vůbec na všech lidech na fakultě, jakou měrou a jak konkrétně tento koncept naplní nebo dále rozvinou. Koncept je určen hlavně vám, našim studujícím, a také vy jej můžete ovlivnit. Jak? Mnoha způsoby! Můžete se třeba zapojit do diskusí zde na portále nebo na našich sociálních sítích, můžete na toto téma blogovat a diskutovat na různých fórech a akcích. A hlavně: bavte se o náplni výuky a metodách přímo se svými vyučujícími, zapojte se do života na fakultě, družte se v různých iniciativách a spolcích, volte senátory, oslovujte je se svými připomínkami, evaluujte. Je toho hodně, že? Jistě přijdete na svou vlastní cestu!


Nebojte se o našem konceptu kriticky přemýšlet a diskutovat se svými vyučujícími o tom, jak se nám všem daří tuto vizi uvádět v život.

Jedním z nástrojů pro uskutečňování vize Učitel21 je také tento náš portál. Je médiem a komunikačním prostorem, v němž se inovace a pedagogická témata diskutují a zviditelňují. Portál je zároveň edukačním médiem, protože informuje o novinkách a trendech a přináší řadu přednášek, textů a dalších zdrojů ke studiu. Nabízí prostor pro pedagogická témata a slouží také jako motivační element – sdílením pozitivních příkladů z praxe, tipů do výuky, podněcováním diskuse pomocí blogů apod. Věříme, že jej budete využívat a že se stane iniciátorem pozitivních změn. Přejeme si, aby pomáhal hlavně vám studentům a (začínajícím) učitelům. Proto má na portále své místo rovněž knihovna digitálních vzdělávacích zdrojů nebo třeba videa s přednáškami, radami odborníků a tipy do výuky. Obsah vychází jednak z dění na fakultě a z aktivit lidí, kteří na ní působí – a jednak vzniká přímo pro portál, a tedy pro vás. Portál je zviditelněním naší snahy po změně a jejím prostředkem.


Jak už víte, jeho důležitou součástí jsou nejen běžné články, ale také blogy studentů, odborníků, učitelů, které přinášejí osobní zkušenost, názory a příběhy. Pokud byste měli chuť se do tvorby obsahu také zapojit, napište nám! A nebo nám aspoň dejte zpětnou vazbu a napište, co byste si přáli na portále mít. A hlavně: nebojte se o našem konceptu kriticky přemýšlet a diskutovat se svými vyučujícími o tom, jak se nám všem daří tuto vizi uvádět v život.

172 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page