Vítejte na fakultě, která má jasnou vizi!

Aktualizováno: zář 27

Přijetím ke studiu, zápisem a slavnostním obřadem inaugurace se stáváte jedním či jednou z tisíců studujících na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Ať už studujete kterýkoliv z množství našich učitelských i neučitelských studijních programů nebo aprobací, myslete na to, že vaše studium má vznešený cíl – připravit se na to doprovázet děti a mládež na cestě ke vzdělání nebo třeba pomáhat k úspěchu těm, jejichž život komplikují problémy či postižení.Je opravdu jen málo profesí, jež by měly takovou společenskou důležitost a ovlivňovaly životy doslova všech lidí. Rozhodně není nadsázkou, když říkáme, že učitelé mění svět. Buďte na to náležitě hrdí a ke studiu přistupujte se snahou dozvědět se co nejvíc – a také s pokorou. Učte se hodně od lidí kolem sebe a hlavně: přemýšlejte nad smyslem svého studia a vysněné profese.


Není nadsázkou, když říkáme, že učitelé mění svět.

Také si nenechte nikým vnutit, že studium na pedagogické fakultě je v něčem horší než studium jiné vysoké školy. Je smutné vidět, když i sami učitelé snižují význam svého vzdělání a kritizují pedagogické fakulty za každou cenu. Ne, jistě ani vaše nová škola není dokonalá a možná brzy odhalíte řadu nedostatků. Některé mohou být třeba důsledkem nedostatečného financování pedagogických fakult (třeba vysoký počet studentů na jednoho učitele nebo nízké platy akademiků), jiné mohou být lidskou chybou a nedostatkem kohokoliv z učitelů.


Přesto jsme přesvědčeni o tom, že studium, které vám naše fakulta nabízí, je kvalitní a může vám dát do praxe dobrý základ. Samozřejmě pokud budete sami chtít a pokud využijete naplno vše, co vám studium nabízí.


A jak tohle můžeme tvrdit? Třeba proto, že máme mnoho hrdých absolventů, kteří se v praxi úspěšně realizují. Právě od nich víme, že nemají problém najít uplatnění a že jméno naší fakulty má v terénu dobrý zvuk. Absolventky a absolventi nám potvrzují, že u nás dostávají dobré základy – ke kterým v praxi přidávají další nezbytné a nepřenosné zkušenosti. Víme samozřejmě také o svých slabinách a snažíme se pracovat na vylepšování – aktuálně třeba zkvalitňováním praxí a změnami obsahu studijních plánů. Zároveň víme, v čem jsme dobří, a snažíme se to dál rozvíjet.


Učitelé vám ukážou směr. Díky nim se dozvíte, kudy se můžete vydat dál.

Studium na pedagogické fakultě vás uvede do oboru a poskytne vám nezbytnou orientaci. Naučíte se mnoho nového o oboru (oborech), který jste zvolili – ale taky se dozvíte, co všechno ještě nevíte. Učitelé vám ukážou směr. Díky nim se dozvíte, kudy se můžete vydat dál.


Nezapomeňte taky na to, že učit se nemusíte jen v učebnách a podle rozvrhu. Budete se divit, kolik různých možností a nabídek se dnes studentům naskýtá. Věříme, že jich budete umět využít. Vzdělávat se budete také během praxí, tady na portále Učitel21, během dobrovolnických aktivit nebo na akcích, které se pravidelně pořádají mimo výuku. Přednášky hostů, workshopy odborníků a umělců, kulturní akce... z nabídky přechází zrak, ať už ji připravuje přímo vaše fakulta, nebo univerzita a její další fakulty. Nezapomeňte ji sledovat na webových stránkách a sociálních sítích fakulty a univerzity.


Nejsme jen jedna z mnoha fakult. Jsme jedineční a máme jasnou vizi!

Za desítky let zkušeností se vzděláváním učitelů jsme na olomoucké pedagogické fakultě získali mnoho zkušeností. Realizovali jsme nespočet praxí, odučili nepočítaně přednášek a seminářů, vychovali tisíce absolventů. Přímo v pedagogickém terénu jsme uskutečnili stovky výzkumů, vzniklo u nás množství metodik, učebnic a odborných prací, z nichž čerpají generace pedagogů.


Přestože nemají pedagogické fakulty na růžích ustláno, neustále se snažíme růst ke kvalitě, inovujeme své studijní plány i metody výuky. Naše příprava učitelů staví na tom nejlepším z trend